Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Darba tirgus problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Labour market problems and development prospects in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Nešpors
Recenzents Dr.oec., prof. J.Saulītis
Anotācija Darba tirgus ir viena no svarīgākajām katras valsts sastāvdaļām, un bezdarbs ir ļoti nozīmīga ekonomiskākā problēma. Darba tirgus problēmas ir ļoti aktuālas, jo valstī pastāv augsts bezdarba līmenis gan starp jauniešiem, gan ir daudz ilgtermiņa bezdarbnieku un bezdarbs kopumā bremzē ekonomikas attīstību. Darba mērķis ir izpētīt faktorus, kas ietekmē darbaspēka tirgu Latvijā un, balstoties uz šo faktoru analīzi, sniegt iespējamos risinājumus darba tirgus problēmu novēršanai. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta darba tirgus teorētiskā puse -bezdarba veidošanās un tā veidi. Otrajā nodaļā ir analizēta Latvijas darba tirgus statistika dažādās iedzīvotāju grupās un trešajā nodaļā ar ekonometriskā modeļa palīdzību ir analizēts bezdarbs Latvijā dažādu faktoru ietekmē. Pētījuma metodes ir: zinātniskās literatūras un informatīvo materiālu izpēte, statistikas datu apkopošana un analīze, kā arī ekonometrijas metodes - bezdarba modeļa izveidošanai un tā analīzei.
Atslēgas vārdi darba tirgus, nodarbinātība, bezdarbs, bezdarba līmenis, bezdarba veidi, Latvija.
Atslēgas vārdi angļu valodā labour market, unemployment, unemployment rate, types of unemployment, Latvia.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2014 12:13:06