Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Darba tirgus problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā"
Title in English "Labour market problems and development prospects in Latvia"
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Nešpors
Reviewer Dr.oec., prof. J.Saulītis
Abstract Darba tirgus ir viena no svarīgākajām katras valsts sastāvdaļām, un bezdarbs ir ļoti nozīmīga ekonomiskākā problēma. Darba tirgus problēmas ir ļoti aktuālas, jo valstī pastāv augsts bezdarba līmenis gan starp jauniešiem, gan ir daudz ilgtermiņa bezdarbnieku un bezdarbs kopumā bremzē ekonomikas attīstību. Darba mērķis ir izpētīt faktorus, kas ietekmē darbaspēka tirgu Latvijā un, balstoties uz šo faktoru analīzi, sniegt iespējamos risinājumus darba tirgus problēmu novēršanai. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta darba tirgus teorētiskā puse -bezdarba veidošanās un tā veidi. Otrajā nodaļā ir analizēta Latvijas darba tirgus statistika dažādās iedzīvotāju grupās un trešajā nodaļā ar ekonometriskā modeļa palīdzību ir analizēts bezdarbs Latvijā dažādu faktoru ietekmē. Pētījuma metodes ir: zinātniskās literatūras un informatīvo materiālu izpēte, statistikas datu apkopošana un analīze, kā arī ekonometrijas metodes - bezdarba modeļa izveidošanai un tā analīzei.
Keywords darba tirgus, nodarbinātība, bezdarbs, bezdarba līmenis, bezdarba veidi, Latvija.
Keywords in English labour market, unemployment, unemployment rate, types of unemployment, Latvia.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.05.2014 12:13:06