Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas iespējas mikro un mazajos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Possibilities for Enhancement of Labour Protection Efficiency and Ensuring Sustainable Development in Micro and Small Enterprises
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. J.Ieviņš
Recenzents LU docents, Dr.sc.admin. H.Kaļķis
Anotācija Maģistra darba tēma: Darba aizsardzības efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas iespējas mikro un mazajos uzņēmumos Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 90 lappusēm. Maģistra darbs satur 9 tabulas, 31 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 00 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt kā ar uzņēmējiem pieejamajiem materiālajiem, finanšu un cilvēku resursiem tie izveido un uztur darba aizsardzības sistēmu savā uzņēmumā un balstoties uz pētījuma secinājumu pamatu izstrādāt konkrētus priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas efektīvākai un ilgtspējīgākai darbībai. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota darba aizsardzības sistēmas attīstība Latvijā, aplūkota darba aizsardzības uzraudzība Latvijā un Eiropas Savienības valstīs, kā arī tiek aplūkoti darba aizsardzības sistēmas izveides reglamentējošie Latvijas Republikas likumdošanas akti. Analītiskajā daļā tiek noskaidrots mikro un mazo uzņēmumu nozīmīgums Latvijas uzņēmējdarbības vidē un veiktā pētījuma analīzes rezultātā konstatētas lielākās problēmas darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, ir izstrādāti priekšlikumi efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas darba aizsardzības sistēmas izveidei. Maģistra darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba likums un darba aizsardzības normatīvie akti, VDI gada pārskata dati, pētījums Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Occupational safety and health
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 14:04:02