Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas iespējas mikro un mazajos uzņēmumos
Title in English Possibilities for Enhancement of Labour Protection Efficiency and Ensuring Sustainable Development in Micro and Small Enterprises
Author Kaspars Pielēns-Pelēns
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Dr.oec. J.Ieviņš
Reviewer LU docents, Dr.sc.admin. H.Kaļķis
Abstract Maģistra darba tēma: Darba aizsardzības efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas iespējas mikro un mazajos uzņēmumos Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 90 lappusēm. Maģistra darbs satur 9 tabulas, 31 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 00 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt kā ar uzņēmējiem pieejamajiem materiālajiem, finanšu un cilvēku resursiem tie izveido un uztur darba aizsardzības sistēmu savā uzņēmumā un balstoties uz pētījuma secinājumu pamatu izstrādāt konkrētus priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas efektīvākai un ilgtspējīgākai darbībai. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota darba aizsardzības sistēmas attīstība Latvijā, aplūkota darba aizsardzības uzraudzība Latvijā un Eiropas Savienības valstīs, kā arī tiek aplūkoti darba aizsardzības sistēmas izveides reglamentējošie Latvijas Republikas likumdošanas akti. Analītiskajā daļā tiek noskaidrots mikro un mazo uzņēmumu nozīmīgums Latvijas uzņēmējdarbības vidē un veiktā pētījuma analīzes rezultātā konstatētas lielākās problēmas darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, ir izstrādāti priekšlikumi efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas darba aizsardzības sistēmas izveidei. Maģistra darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba likums un darba aizsardzības normatīvie akti, VDI gada pārskata dati, pētījums Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013.
Keywords Darba aizsardzība
Keywords in English Occupational safety and health
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.05.2014 14:04:02