Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumu eksporta iespēju novērtējums Skandināvijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Export Opportunities for Latvian Metalworking and Mechanical Engineering Industry Enterprises to the Scandinavian Countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents
Anotācija Diplomdarba „Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumu eksporta iespēju novērtējums Skandināvijas valstīs” autore ir Anete Osvalde. Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz izvirzītajiem kritērijiem un izstrādāto metodoloģiju, noteikt Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumu perspektīvākās Skandināvijas eksporta mērķa valstis. Darba pirmajā daļā tika analizēti un savstarpēji salīdzināti četru dažādu avotu perspektīvāko eksporta mērķa valstu noteikšanā izvirzītie kritēriji. Darba otrajā daļā analizēta Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozare. Veiktas četras intervijas ar Latvijas metālapstrādē un mašīnbūvē darbojošos uzņēmumu pārstāvjiem par viņu praktisko pieeju perspektīvāko eksporta mērķa valstu izvēlē. Iesaistot divus no intervētajiem nozares ekspertiem, izveidota perspektīvāko eksporta mērķa valstu noteikšanas metodoloģija. Darba trešajā daļā raksturota Skandināvijas valstu metālapstrādes un mašīnbūves nozare, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju un izvirzītajiem kritērijiem, noteiktas perspektīvākās eksporta mērķa valstis Skandināvijā. Darbs noslēdzas ar izvirzītiem priekšlikumiem efektīvākai perspektīvo eksporta mērķa valstu noteikšanai, kopējiem no darba izrietošajiem secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 81 lappuses. Tajā ir iekļauti 40 attēli, 10 tabulas un 5 pielikumi uz 16 lpp. Darbā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Perspektīvāko tirgu noteikšana, eksporta potenciāls, industriālais tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā Perspective markets determination, the export potential, industrial market.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 12:47:22