Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumu eksporta iespēju novērtējums Skandināvijas valstīs”
Title in English “Evaluation of Export Opportunities for Latvian Metalworking and Mechanical Engineering Industry Enterprises to the Scandinavian Countries”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer
Abstract Diplomdarba „Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumu eksporta iespēju novērtējums Skandināvijas valstīs” autore ir Anete Osvalde. Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz izvirzītajiem kritērijiem un izstrādāto metodoloģiju, noteikt Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumu perspektīvākās Skandināvijas eksporta mērķa valstis. Darba pirmajā daļā tika analizēti un savstarpēji salīdzināti četru dažādu avotu perspektīvāko eksporta mērķa valstu noteikšanā izvirzītie kritēriji. Darba otrajā daļā analizēta Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozare. Veiktas četras intervijas ar Latvijas metālapstrādē un mašīnbūvē darbojošos uzņēmumu pārstāvjiem par viņu praktisko pieeju perspektīvāko eksporta mērķa valstu izvēlē. Iesaistot divus no intervētajiem nozares ekspertiem, izveidota perspektīvāko eksporta mērķa valstu noteikšanas metodoloģija. Darba trešajā daļā raksturota Skandināvijas valstu metālapstrādes un mašīnbūves nozare, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju un izvirzītajiem kritērijiem, noteiktas perspektīvākās eksporta mērķa valstis Skandināvijā. Darbs noslēdzas ar izvirzītiem priekšlikumiem efektīvākai perspektīvo eksporta mērķa valstu noteikšanai, kopējiem no darba izrietošajiem secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 81 lappuses. Tajā ir iekļauti 40 attēli, 10 tabulas un 5 pielikumi uz 16 lpp. Darbā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Perspektīvāko tirgu noteikšana, eksporta potenciāls, industriālais tirgus.
Keywords in English Perspective markets determination, the export potential, industrial market.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.05.2014 12:47:22