Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Darbinieku pārvadāšanas optimizēšana uzņēmumos nakts laikā”
Nosaukums angļu valodā “Optimization of a Company’s Employee Transportation at Night”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autors Jānis Medveckis izstrādāja darbu, kura temats ir Darbinieku pārvadāšanas optimizēšana uzņēmumos nakts laikā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darbinieku pārvadājumu optimizēšanai uzņēmumā nakts laikā. Pētījuma mērķa sasniegšanai precīzāku un pilnvērtīgu datu atspoguļojumu ierobežoja uzņēmuma vēlme neizpaust informāciju par darbinieku pārvadāšanas izmaksām, tāpēc darbā visas uzņēmuma izmaksas ir uzrādītas ar koeficentu. Pētījuma periods ir laika posmā no 2014. gada janvāra beigām līdz 2014. gada marta beigām. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek aprakstīta problēmas aktualitāte uzņēmumos, kā arī tiek apskatīti faktori, kas ietekmē uzņēmumu darbinieku pārvadāšanu. Otrajā nodaļā detalizēti tiek apskatīta pastāvošā sistēma uzņēmumā, kā tiek veikti darbinieku pārvadājumi. Darbā tiek izanalizēta esošā sistēma, kā notiek darbinieku pārvadājumi, cik optimāli tiek sastādīti darbinieku pārvadājumu maršruti. Tiek apkopoti un attēloti esošās pārvadājumu sistēmas negatīvie un pozitīvie aspekti. Trešajā nodaļā tiek piedāvāti efektīvākie varianti darbinieku pārvadāšanai uzņēmumā. Tiek piedāvāti trīs problēmu risinājumi darbinieku pārvadāšanai nakts laikā, kā arī tiek apskatīti citi iespējamie darbinieku pārvadāšanas veidi. Tiek izdarīti secinājumi par uzņēmumā esošās darbinieku pārvadāšanas sistēmu un tās efektivitāti. No secinājumiem tiek veidoti priekšlikumi par esošās darbinieku pārvadājumu sistēmas uzlabošanu. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, darba apjoms ir 65 lappuses. Pētījumā iekļautas 25 tabulas, 14 attēli, 1 formulas un 19 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Loģistika, Pasažieru pārvadājumi, Maršrutu aptimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistic, Employee transportation, Route optimization
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 12:28:18