Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Darbinieku pārvadāšanas optimizēšana uzņēmumos nakts laikā”
Title in English “Optimization of a Company’s Employee Transportation at Night”
Author Jānis Medveckis
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer
Abstract Diplomdarba autors Jānis Medveckis izstrādāja darbu, kura temats ir Darbinieku pārvadāšanas optimizēšana uzņēmumos nakts laikā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darbinieku pārvadājumu optimizēšanai uzņēmumā nakts laikā. Pētījuma mērķa sasniegšanai precīzāku un pilnvērtīgu datu atspoguļojumu ierobežoja uzņēmuma vēlme neizpaust informāciju par darbinieku pārvadāšanas izmaksām, tāpēc darbā visas uzņēmuma izmaksas ir uzrādītas ar koeficentu. Pētījuma periods ir laika posmā no 2014. gada janvāra beigām līdz 2014. gada marta beigām. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek aprakstīta problēmas aktualitāte uzņēmumos, kā arī tiek apskatīti faktori, kas ietekmē uzņēmumu darbinieku pārvadāšanu. Otrajā nodaļā detalizēti tiek apskatīta pastāvošā sistēma uzņēmumā, kā tiek veikti darbinieku pārvadājumi. Darbā tiek izanalizēta esošā sistēma, kā notiek darbinieku pārvadājumi, cik optimāli tiek sastādīti darbinieku pārvadājumu maršruti. Tiek apkopoti un attēloti esošās pārvadājumu sistēmas negatīvie un pozitīvie aspekti. Trešajā nodaļā tiek piedāvāti efektīvākie varianti darbinieku pārvadāšanai uzņēmumā. Tiek piedāvāti trīs problēmu risinājumi darbinieku pārvadāšanai nakts laikā, kā arī tiek apskatīti citi iespējamie darbinieku pārvadāšanas veidi. Tiek izdarīti secinājumi par uzņēmumā esošās darbinieku pārvadāšanas sistēmu un tās efektivitāti. No secinājumiem tiek veidoti priekšlikumi par esošās darbinieku pārvadājumu sistēmas uzlabošanu. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, darba apjoms ir 65 lappuses. Pētījumā iekļautas 25 tabulas, 14 attēli, 1 formulas un 19 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Loģistika, Pasažieru pārvadājumi, Maršrutu aptimizācija
Keywords in English Logistic, Employee transportation, Route optimization
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.05.2014 12:28:18