Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Šķirošanas procesa vadības pilnveidošanas iespējas kurjerpasta uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement Opportunities for Sorting Process Management in Express Mail Companies”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta "Šķirošanas procesa vadības pilnveidošanas iespējas kurjerpasta uzņēmumos" autore ir Zane Losāne, diplomprojekta zinātniskā vadītāja ir lektore, Mg.oec. Alla Starčenko. Pētījuma mērķis ir analizēt un izpētīt šķirošanas procesu un tā organizāciju kurjerpasta uzņēmumos, un izstrādāt priekšlikumus šķirošanas procesa vadības pilnveidošanai. Diplomprojekta tēma ir aktuāla ne tikai kurjerpasta uzņēmumiem, bet arī tādiem uzņēmumiem, kuru noliktavās notiek aktīva preču plūsma un apstrāde. No šķirošanas procesa ātruma un kvalitātes atkarīgs preču piegādes ātrums klientiem un uzņēmuma iespēja apstrādāt pēc iespējas lielāku preču apjomu. Šo procesu pilnveidojot, uzņēmumam iespējams samazināt izmaksas un gūt lielāku peļņu, kas ir galvenais uzņēmējdarbības mērķis. Pētījuma ietvaros apskatīta pasta nozare, šķirošanas procesa nozīme kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju loģistikas ķēdē, kā arī sniegts ieskats šķirošanas procesa attīstības tendencēs. Tika analizēts sūtījumu šķirošanas process, izceļot šķirošanai nepieciešamās tehnikas īpatnības, apstrādāto sūtījumu izkārtojuma specifiku un šķirošanas procesa darbības plānu. Ir sniegti priekšlikumi šķirošanai nepieciešamās tehnikas atjaunošanā, kā arī apstrādāto sūtījumu izvietojuma uzlabošanā un šķirotāju darba grafiku organizācijā. Projekta nobeigumā apkopoti pētījuma laikā radušies secinājumi, kā arī pamatoti priekšlikumi šķirošanas procesa vadības pilnveidošanai. Priekšlikumi pamatoti ar pētījuma materiālu. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā uz 62 lappusēm. Tas sastāv no ievada, 3 nodaļām, 13 apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Iekļauti arī 13 attēli, 17 tabulas, 3 formulas un 1 pielikums uz 1 lpp. Projekta tapšanā izmantotas 27 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi šķirošanas process, vadības pilnveidošana, kurjerpasta uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā sorting process, management improvement, express mail companies
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 09:23:19