Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Šķirošanas procesa vadības pilnveidošanas iespējas kurjerpasta uzņēmumos”
Title in English “Improvement Opportunities for Sorting Process Management in Express Mail Companies”
Author Zane Losāne
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Alla Starčenko
Reviewer
Abstract Diplomprojekta "Šķirošanas procesa vadības pilnveidošanas iespējas kurjerpasta uzņēmumos" autore ir Zane Losāne, diplomprojekta zinātniskā vadītāja ir lektore, Mg.oec. Alla Starčenko. Pētījuma mērķis ir analizēt un izpētīt šķirošanas procesu un tā organizāciju kurjerpasta uzņēmumos, un izstrādāt priekšlikumus šķirošanas procesa vadības pilnveidošanai. Diplomprojekta tēma ir aktuāla ne tikai kurjerpasta uzņēmumiem, bet arī tādiem uzņēmumiem, kuru noliktavās notiek aktīva preču plūsma un apstrāde. No šķirošanas procesa ātruma un kvalitātes atkarīgs preču piegādes ātrums klientiem un uzņēmuma iespēja apstrādāt pēc iespējas lielāku preču apjomu. Šo procesu pilnveidojot, uzņēmumam iespējams samazināt izmaksas un gūt lielāku peļņu, kas ir galvenais uzņēmējdarbības mērķis. Pētījuma ietvaros apskatīta pasta nozare, šķirošanas procesa nozīme kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju loģistikas ķēdē, kā arī sniegts ieskats šķirošanas procesa attīstības tendencēs. Tika analizēts sūtījumu šķirošanas process, izceļot šķirošanai nepieciešamās tehnikas īpatnības, apstrādāto sūtījumu izkārtojuma specifiku un šķirošanas procesa darbības plānu. Ir sniegti priekšlikumi šķirošanai nepieciešamās tehnikas atjaunošanā, kā arī apstrādāto sūtījumu izvietojuma uzlabošanā un šķirotāju darba grafiku organizācijā. Projekta nobeigumā apkopoti pētījuma laikā radušies secinājumi, kā arī pamatoti priekšlikumi šķirošanas procesa vadības pilnveidošanai. Priekšlikumi pamatoti ar pētījuma materiālu. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā uz 62 lappusēm. Tas sastāv no ievada, 3 nodaļām, 13 apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Iekļauti arī 13 attēli, 17 tabulas, 3 formulas un 1 pielikums uz 1 lpp. Projekta tapšanā izmantotas 27 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords šķirošanas process, vadības pilnveidošana, kurjerpasta uzņēmumi
Keywords in English sorting process, management improvement, express mail companies
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.05.2014 09:23:19