Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Netiešā tipa (2D un 3D) būvmehānismu sekošanas sistēmu pielietošana ceļu būvdarbos” ("Braslas ielas rekonstrukcija posmā no Madonas ielas līdz Purvciema ielai Rīgā")
Nosaukums angļu valodā "Application of Indirect Type (2D and 3D) Construction Machinery Tracing System in Road Construction"("Reconstruction of Braslas Street Section from Madonas Street to Purvciema Street in Riga")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs B.Jeļisejevs
Recenzents doc. M.Zemītis
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Netiešā tipa (2D un 3D) būvmehānismu sekošanas sistēmu pielietošana ceļu būvdarbos”. Darba mērķis ir veikt 2D un 3D būvmehānismu sekošanas sistēmu pielietojuma izpēti un pamatotību ceļu būvdarbos, analizēt sistēmu darbības principus un efektivitāti salīdzinot ar klasisko metodi. Darba ietvaros veikta sistēmu darbības principu izpēte, sistēmu veidu savstarpēja salīdzināšana efektivitātē pielietojot ceļu būvdarbos. Apskatīta Latvijas un citu valstu pieredze un attīstības tendences sistēmu pielietošanā autoceļu būvdarbos. Inženierprojekta tēmas nosaukums ir ‘Braslas ielas rekonstrukcija posmā no Madonas ielas līdz Purvciema iela Rīgā”. Izstrādāti trīs galvenie trases plāna varianti. Inženierprojekts paredz Braslas ielas rekonstrukciju ar tai piegulošajām gājēju ietvēm un stāvlaukumu, kā arī krustojuma rekonstrukciju ar Vējavas un Kalsnavas ielām, kā arī satiksmes drošības uzlabošanu Braslas ielas krustojumos ar Madonas un Purvciema ielām. Projektā ietverti arī perspektīvie autobusu pieturvietu izvietojuma varianti. Darba kopējais apjoms ir 236 lapas puses, kurās ietverti 58 attēli, 24 tabulas, 40 rasējumi un 1 pielikums 26 lapas pušu apjomā. Darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi braslas iela, vejavas iela, kalsnavas iela, mašīnkontrole, būvmehānismu sekošanas sistēmas, sekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā braslas street, machine control, machine guidence
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 19:17:54