Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās
Nosaukums angļu valodā Workplace Risk Reduction for Reloading Piece-Cargo in Ports
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. J.Ieviņš
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Andris Mažrims Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš. Dr.oec., profesors Maģistra darba temats: Darba vides riski samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 105 lapām, 60 attēli, 14 tabula, 6 formulas, 2 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 30 informācijas avoti: materiāli un pētījumi par darba aizsardzību, kā arī LR normatīvie akti, likumi un darba drošībai veltītie izdevumi un elektroniskie resursi un SIA „Noord Natie Ventspils terminals” uzņēmuma nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā analizēta darba aizsardzības likumdošana Latvijā, kvantitatīvās pētījuma metodes un ergonomisko risku novērtēšanas metodes. Analītiskajā daļā analizēts nozares raksturojums, veikta anketēšana pētāmajā uzņēmumā un veikta ergonomisko risku novērtēšana maisu kravu pārkraušanai. Praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi darba vides riska faktoru samazināšanai, ostu stividorpakalpojumu uzņēmumos gabalkravu pārkraušanā. Maģistra darbs izstrādāts Latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mažrims A.: Darba vides riski samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās: Maģistra darbs/Zinātne. Vadītājs J.Ieviņš – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. - 105 lpp.
Atslēgas vārdi Darba vides riski samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās
Atslēgas vārdi angļu valodā Workplace Risk Reduction for Reloading Piece-Cargo in Ports
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 14:18:26