Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides risku samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās
Title in English Workplace Risk Reduction for Reloading Piece-Cargo in Ports
Author Andris Mažrims
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Dr.oec. J.Ieviņš
Reviewer Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Andris Mažrims Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš. Dr.oec., profesors Maģistra darba temats: Darba vides riski samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 105 lapām, 60 attēli, 14 tabula, 6 formulas, 2 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 30 informācijas avoti: materiāli un pētījumi par darba aizsardzību, kā arī LR normatīvie akti, likumi un darba drošībai veltītie izdevumi un elektroniskie resursi un SIA „Noord Natie Ventspils terminals” uzņēmuma nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā analizēta darba aizsardzības likumdošana Latvijā, kvantitatīvās pētījuma metodes un ergonomisko risku novērtēšanas metodes. Analītiskajā daļā analizēts nozares raksturojums, veikta anketēšana pētāmajā uzņēmumā un veikta ergonomisko risku novērtēšana maisu kravu pārkraušanai. Praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi darba vides riska faktoru samazināšanai, ostu stividorpakalpojumu uzņēmumos gabalkravu pārkraušanā. Maģistra darbs izstrādāts Latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mažrims A.: Darba vides riski samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās: Maģistra darbs/Zinātne. Vadītājs J.Ieviņš – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. - 105 lpp.
Keywords Darba vides riski samazināšana gabalkravu pārkraušanā ostās
Keywords in English Workplace Risk Reduction for Reloading Piece-Cargo in Ports
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 15.05.2014 14:18:26