Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Hidrotehnoloģiju uzņēmumu darbības pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Performance Improvement of Hydromechanical Equipment Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore Linda Vanaga izstrādāja darbu, kura temats ir Hidrotehnoloģiju uzņēmumu darbības pilnveidošana. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt plānu Vācijas hidrotehnoloģiju uzņēmuma tirgus daļas paplašināšanai, izveidojot jaunu filiāli Latvijā. Diplomdarba struktūra tiek veidota atbilstoši izvirzītajam darba mērķim. Darba pirmajā nodaļā tiek analizēts hidrotehnoloģiju tirgus un tā nākotnes potenciāls, kā arī hidroenerģijas ieguves pozitīvie un negatīvie aspekti. Otrajā daļā tiek aprakstīti uzņēmumu internacionalizācijas iemesli un tirgus paplašināšanās lēmumu pieņemšanas process. Kā arī tiek aprakstīti un analizēti veidi, kurus hidrotehnoloģiju uzņēmums var pielietot, lai paplašinātu savu starptautisko darbību. Darba trešajā daļā tiek izstrādāts detalizēts plāns uzņēmuma filiāles atvēršanai Latvijā. Tiek aprakstīts vācu uzņēmums un tā rīcība, lai paplašinātu savu darbību Austrumeiropas hidrotehnoloģiju tirgū. Hidrotehnoloģiju uzņēmumam ir jēga ar jaunas filiāles palīdzbu ieiet Latvijas tirgū. Ne tikai tāpēc, ka ir iespēja darboties vietējā tirgū, bet arī pateicoties izdevīgajai Latvijas ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, paplašināt savu darbību uz kaimiņvalstīm. Latvijā hidroenerģētika ir samērā attīstīta (70%), pateicoties valstī plūstošajām upēm, kas dod iespēju iegūt elektrību no caurteces hidroelektrostacijām. Daudzām hidroelektrostacijām (lielām un mazām) ir nepieciešami atjaunošanas darbi, kas piesaista ne vien vietējos uzņēmumus, bet arī ārzemju. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā iekļauti 10 attēli un 3 tabulas. Darbā izmantotas 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Hidrotehnoloģijas, uzņēmuma filiāles izveide, uzņēmējdarbības attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Hydromechanical equipment, development of a new branch, business development
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 12:09:01