Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Hidrotehnoloģiju uzņēmumu darbības pilnveidošana”
Title in English “Performance Improvement of Hydromechanical Equipment Companies”
Author Linda Vanaga
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer
Abstract Diplomdarba autore Linda Vanaga izstrādāja darbu, kura temats ir Hidrotehnoloģiju uzņēmumu darbības pilnveidošana. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt plānu Vācijas hidrotehnoloģiju uzņēmuma tirgus daļas paplašināšanai, izveidojot jaunu filiāli Latvijā. Diplomdarba struktūra tiek veidota atbilstoši izvirzītajam darba mērķim. Darba pirmajā nodaļā tiek analizēts hidrotehnoloģiju tirgus un tā nākotnes potenciāls, kā arī hidroenerģijas ieguves pozitīvie un negatīvie aspekti. Otrajā daļā tiek aprakstīti uzņēmumu internacionalizācijas iemesli un tirgus paplašināšanās lēmumu pieņemšanas process. Kā arī tiek aprakstīti un analizēti veidi, kurus hidrotehnoloģiju uzņēmums var pielietot, lai paplašinātu savu starptautisko darbību. Darba trešajā daļā tiek izstrādāts detalizēts plāns uzņēmuma filiāles atvēršanai Latvijā. Tiek aprakstīts vācu uzņēmums un tā rīcība, lai paplašinātu savu darbību Austrumeiropas hidrotehnoloģiju tirgū. Hidrotehnoloģiju uzņēmumam ir jēga ar jaunas filiāles palīdzbu ieiet Latvijas tirgū. Ne tikai tāpēc, ka ir iespēja darboties vietējā tirgū, bet arī pateicoties izdevīgajai Latvijas ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, paplašināt savu darbību uz kaimiņvalstīm. Latvijā hidroenerģētika ir samērā attīstīta (70%), pateicoties valstī plūstošajām upēm, kas dod iespēju iegūt elektrību no caurteces hidroelektrostacijām. Daudzām hidroelektrostacijām (lielām un mazām) ir nepieciešami atjaunošanas darbi, kas piesaista ne vien vietējos uzņēmumus, bet arī ārzemju. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā iekļauti 10 attēli un 3 tabulas. Darbā izmantotas 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Hidrotehnoloģijas, uzņēmuma filiāles izveide, uzņēmējdarbības attīstība
Keywords in English Hydromechanical equipment, development of a new branch, business development
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 15.05.2014 12:09:01