Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļa segas konstruktīvo slāņu drenējošo īpašību analīze” („Autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Nītaure – Slīpe rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Drainage Characteristics of the Pavement Structural Layers” („Reconstruction of Road P32 Augsligatne-Skriveri Section Nitaure-Slipe”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Zariņš
Recenzents I.Veļikanova
Anotācija Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām - bakalaura darba (Ceļa segas konstruktīvo slāņu drenējošo īpašību analīze) un inženierprojekta (Autoceļa P32 Augšlīgatne - Skrīveri posma Nītaure - Slīpe rekonstrukcija). Bakalaura darbā tiek apskatīti ceļa segas mitruma avoti, ūdens migrācijas nelabvēlīgā ietekme uz ceļa segas konstrukciju, kā arī analizēta konstruktīvo slāņu drenējošās īpašības. Bakalaura darba praktiskās daļas pētījumā tiek noteikts filtrācijas koeficients dabīgai smiltij pirms un pēc tās skalošanas. Bakalaura darba apjoms ir 50 lpp., 32 attēli un 8 tabulas. Bakalaura darba daļā izmantoti 19 literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts reģionālas nozīmes autoceļa P32 Augšlīgatne - Skrīveri posma Nītaure - Slīpe rekonstrukcijai. Rekonstrukcijas ietvaros tiks izbūvēta ceļa sega ar asfaltbetona segumu, veikta autobusu pieturu, caurteku, nobrauktuvju un pieslēguma ar pašvaldības autoceļu Slīpe - Krodzinieki pārbūve, kā arī ūdens atvades sistēmas un satiksmes drošības uzlabošana. Inženierprojekā iekļautas paskaidrojuma, aprēķinu un tehnisko specifikāciju daļas, 12 rasējumi uz 33 A3 formāta lapām. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 17 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ceļa sega
Atslēgas vārdi angļu valodā Pavement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 02:29:00