Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļa segas konstruktīvo slāņu drenējošo īpašību analīze” („Autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Nītaure – Slīpe rekonstrukcija”)
Title in English „Analysis of Drainage Characteristics of the Pavement Structural Layers” („Reconstruction of Road P32 Augsligatne-Skriveri Section Nitaure-Slipe”)
Author Daina Zvīgule
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Zariņš
Reviewer I.Veļikanova
Abstract Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām - bakalaura darba (Ceļa segas konstruktīvo slāņu drenējošo īpašību analīze) un inženierprojekta (Autoceļa P32 Augšlīgatne - Skrīveri posma Nītaure - Slīpe rekonstrukcija). Bakalaura darbā tiek apskatīti ceļa segas mitruma avoti, ūdens migrācijas nelabvēlīgā ietekme uz ceļa segas konstrukciju, kā arī analizēta konstruktīvo slāņu drenējošās īpašības. Bakalaura darba praktiskās daļas pētījumā tiek noteikts filtrācijas koeficients dabīgai smiltij pirms un pēc tās skalošanas. Bakalaura darba apjoms ir 50 lpp., 32 attēli un 8 tabulas. Bakalaura darba daļā izmantoti 19 literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts reģionālas nozīmes autoceļa P32 Augšlīgatne - Skrīveri posma Nītaure - Slīpe rekonstrukcijai. Rekonstrukcijas ietvaros tiks izbūvēta ceļa sega ar asfaltbetona segumu, veikta autobusu pieturu, caurteku, nobrauktuvju un pieslēguma ar pašvaldības autoceļu Slīpe - Krodzinieki pārbūve, kā arī ūdens atvades sistēmas un satiksmes drošības uzlabošana. Inženierprojekā iekļautas paskaidrojuma, aprēķinu un tehnisko specifikāciju daļas, 12 rasējumi uz 33 A3 formāta lapām. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 17 literatūras avoti.
Keywords Ceļa sega
Keywords in English Pavement
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 15.05.2014 02:29:00