Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Ģeorežģa ietekmes analīze ceļa segas konstrukcijā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Geogrid Impact in Construction of Road Pavement"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents asoc.prof. A.Zariņš
Anotācija Darba nosaukums: Ģeorežģa ietekmes analīze ceļa segas konstrukcijā Darba autors: Matīss Klāsons Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Viktors Haritonovs Pētījuma metodes: zinātniskās literatūras analīze; aprēķini. Pētījuma mērķis: veikt ģeorežģu raksturojumu, sniegto risinājumu un darbības ceļa segas konstrukcijā analīzi. Aprēķina metožu apskats, aprēķinu veikšana. Pētījuma uzdevumi: apkopot un izpētīt zinātnisko literatūru teorētiskajai un praktiskajai daļai; veikt ar ģeorežģi pastiprinātu konstrukciju aprēķinu ar dažādām aprēķina metodēm; veikt iegūto rezultātu analīzi un salīdzinājumu. Darba struktūra: Darbu veido 2 daļas: darba teorētiskajā daļā apkopota informācija par ģeorežģu iedalījumu un tehniskajiem parametriem, pielietojumu Latvijā. darba praktiskajā daļā tiek aprēķinātas ceļa segas konstrukcijas ar ģeorežģa pastiprinājumu, ģeorežģa pastiprinājuma efekta ieguvumu analīze. Pētījuma rezultāti: pētījuma gaitā, veicot ar ģeorežģi pastiprinātu ceļa segu aprēķinus ar dažādām aprēķinu metodēm, ir iegūti rezultāti par ceļa segu nesošo kārtu biezumu izmaiņām ģeorežģa ietekmē. Šie rezultāti ir apkopoti un salīdzināti, analizējot sakarības starp dažādu raksturlielumu izmaiņu iespaidu uz ģeorežģa pastiprinājuma efekta ieguvuma izmaiņām. Iegūtie secinājumi salīdzināti ar teorētiskajā daļā iegūto informāciju. Darba novitāte: darbu var izmantot studenti un jebkuri citi interesenti, kuriem nepieciešama informācija par ģeorežģa sniegtajiem risinājumiem ceļa segas konstrukcijā, kā arī līdzīgu pētījumu veikšanā un esošo turpināšanā. Darba apjoms: 102 lpp., 63 attēli, 21 tabula, 34 izmantotās literatūras avoti un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi ģeorežģis, ceļa segas pastiprinājuma mehānisms, Žiro un Hāna aprēķina metode
Atslēgas vārdi angļu valodā geogrid, road surface reinforcement, Giroud and Han design method, modified AASHTO design method
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2014 20:19:24