Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Ģeorežģa ietekmes analīze ceļa segas konstrukcijā"
Title in English "Analysis of Geogrid Impact in Construction of Road Pavement"
Author Matīss Klāsons
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer asoc.prof. A.Zariņš
Abstract Darba nosaukums: Ģeorežģa ietekmes analīze ceļa segas konstrukcijā Darba autors: Matīss Klāsons Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Viktors Haritonovs Pētījuma metodes: zinātniskās literatūras analīze; aprēķini. Pētījuma mērķis: veikt ģeorežģu raksturojumu, sniegto risinājumu un darbības ceļa segas konstrukcijā analīzi. Aprēķina metožu apskats, aprēķinu veikšana. Pētījuma uzdevumi: apkopot un izpētīt zinātnisko literatūru teorētiskajai un praktiskajai daļai; veikt ar ģeorežģi pastiprinātu konstrukciju aprēķinu ar dažādām aprēķina metodēm; veikt iegūto rezultātu analīzi un salīdzinājumu. Darba struktūra: Darbu veido 2 daļas: darba teorētiskajā daļā apkopota informācija par ģeorežģu iedalījumu un tehniskajiem parametriem, pielietojumu Latvijā. darba praktiskajā daļā tiek aprēķinātas ceļa segas konstrukcijas ar ģeorežģa pastiprinājumu, ģeorežģa pastiprinājuma efekta ieguvumu analīze. Pētījuma rezultāti: pētījuma gaitā, veicot ar ģeorežģi pastiprinātu ceļa segu aprēķinus ar dažādām aprēķinu metodēm, ir iegūti rezultāti par ceļa segu nesošo kārtu biezumu izmaiņām ģeorežģa ietekmē. Šie rezultāti ir apkopoti un salīdzināti, analizējot sakarības starp dažādu raksturlielumu izmaiņu iespaidu uz ģeorežģa pastiprinājuma efekta ieguvuma izmaiņām. Iegūtie secinājumi salīdzināti ar teorētiskajā daļā iegūto informāciju. Darba novitāte: darbu var izmantot studenti un jebkuri citi interesenti, kuriem nepieciešama informācija par ģeorežģa sniegtajiem risinājumiem ceļa segas konstrukcijā, kā arī līdzīgu pētījumu veikšanā un esošo turpināšanā. Darba apjoms: 102 lpp., 63 attēli, 21 tabula, 34 izmantotās literatūras avoti un 7 pielikumi.
Keywords ģeorežģis, ceļa segas pastiprinājuma mehānisms, Žiro un Hāna aprēķina metode
Keywords in English geogrid, road surface reinforcement, Giroud and Han design method, modified AASHTO design method
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 14.05.2014 20:19:24