Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Juridiskās atbildības veidi muitas lietās”
Nosaukums angļu valodā “Types of Legal Liabilities in Customs Matters”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma „Juridiskās atbildības veidi muitas lietās”. Diplomdarbs sastāv no ievada, trim nodaļām, trim apakšnodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek sniegts juridiskās atbildības raksturojums un pētīti juridiskās atbildības veidi, principi. Tiek sīkāk apskatīts katrs juridiskās atbildības veids un tā piemērošanas kārtība. Otrajā nodaļā tiek apskatītas muitas lietas juridiskās atbildības kontekstā. Sīkāk tiek iztirzātas muitošanas procesa sastāvdaļas, kā arī juridiskās atbildības aspekti, ja tiek pārkāptas likuma normas. Trešajā nodaļā tiek sīkāk aprakstīti juridiskās atbildības veidi tieši muitas jomā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta administratīvai, krimināltiesiskajai un disciplinārai atbildībai muitas jomā. Tiek pētīti administratīvo un krimināllietu materiāli. Darba teorētiskās daļas izpēti papildina praktiskā pieredze iegūtā pirms diploma prakses laikā Terehovas MKP, Ludzas rajona tiesas materiāli, Terehovas MKP administratīvo lietu materiāli, Valsts ieņēmumu dienesta statistikas dati un citi materiāli, Tiesu administrācijas statistikas pārskati. Diplomdarba sagatavošanā izmantota speciālā literatūra, normatīvie akti, tiesu prakses materiāli, statistiskie dati. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.  
Atslēgas vārdi Juridiskās atbildības veidi muitas lietās
Atslēgas vārdi angļu valodā Types of the Legal Responsibility in the Customs Matters
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2014 12:59:31