Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Juridiskās atbildības veidi muitas lietās”
Title in English “Types of Legal Liabilities in Customs Matters”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma „Juridiskās atbildības veidi muitas lietās”. Diplomdarbs sastāv no ievada, trim nodaļām, trim apakšnodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek sniegts juridiskās atbildības raksturojums un pētīti juridiskās atbildības veidi, principi. Tiek sīkāk apskatīts katrs juridiskās atbildības veids un tā piemērošanas kārtība. Otrajā nodaļā tiek apskatītas muitas lietas juridiskās atbildības kontekstā. Sīkāk tiek iztirzātas muitošanas procesa sastāvdaļas, kā arī juridiskās atbildības aspekti, ja tiek pārkāptas likuma normas. Trešajā nodaļā tiek sīkāk aprakstīti juridiskās atbildības veidi tieši muitas jomā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta administratīvai, krimināltiesiskajai un disciplinārai atbildībai muitas jomā. Tiek pētīti administratīvo un krimināllietu materiāli. Darba teorētiskās daļas izpēti papildina praktiskā pieredze iegūtā pirms diploma prakses laikā Terehovas MKP, Ludzas rajona tiesas materiāli, Terehovas MKP administratīvo lietu materiāli, Valsts ieņēmumu dienesta statistikas dati un citi materiāli, Tiesu administrācijas statistikas pārskati. Diplomdarba sagatavošanā izmantota speciālā literatūra, normatīvie akti, tiesu prakses materiāli, statistiskie dati. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.  
Keywords Juridiskās atbildības veidi muitas lietās
Keywords in English Types of the Legal Responsibility in the Customs Matters
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.05.2014 12:59:31