Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Cietējoša betona elastības moduļa sasniegšanas ātruma izpēte” („Galvenās ielas rekonstrukcija Sauleskalnā, Krāslavas novada, Kombuļu pagastā”)
Nosaukums angļu valodā „Research of Curing Concrete Elastic Modulus Consummation Speed” („Reconstruction of the Main Street in Sauleskalns Kraslavas Territory Kombulu Rural Municipality”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Straupe
Recenzents prof. A.Paeglītis
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura tēma ir Cietējoša betona elastības moduļa sasniegšanas ātruma izpēte. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt cietējoša betona elastības moduļa sasniegšanu ātrumu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi - 1. Analizēt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par betonu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām; 2. Analizēt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par betonu sastāva un izgatavošanas tehnoloģiju ietekmi uz tā elastības moduļa sasniegšanas ātrumu; 3. Veikt ekonomisko analīzi par betonu sastāva un izgatavošanas tehnoloģiju ietekmi uz tā elastības moduļa sasniegšanas ātrumu; 4. Izdarīt secinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā ir aplūkoti betonu veidi un to fizikāli ķīmiskās īpašības. Savukārt bakalaura darba otrajā daļā veikti inženiertehniskie aprēķini, lai noteiktu dažādu sastāvu betonu elastības moduļa ātruma sasniegšanu. Visbeidzot bakalaura darba trešajā daļā ir veikta dažādu betonu saimnieciskā izdevīguma analīze Latvijas teritorijā, balstoties uz to, ka katram betona sastāvam ir atšķirīgs elastības moduļa sasniegšanas ātrums. Sauleskalna galvenās ielas rekonstrukcijas projekta mērķis ir panākt esošās ielas atbilstību visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, tādā veidā uzlabojot braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību šajā ielā. Sauleskalna galvenās ielas rekonstrukcijas projekts paredz brauktuves sašaurinājumu, ceļa mezglu pārbūvi atbilstoši satiksmes intensitātes datiem un mezgla caurlaidspējas aprēķinam. Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt autostāvvietas, gājēju ietves, nobrauktuves uz privatmaju pagalmiem un citām teritorijām. Tiek paredzēta pilnīga ielas segas rekonstrukcija, un slēgtās ūdensnovades sistēmas izveide. Kopējais rekonstruējamās ielas garums ir 930 metri. Bakalaura darbs satur 147 lpp., 72 attēlus, 37 tabulas un 36 bibliogrāfiskos avotus. Atslēgvārdi betons, stiprība, elastības modulis, ātrums, cements.
Atslēgas vārdi betons, stiprība, elastības modulis, ātrums, cements
Atslēgas vārdi angļu valodā concrete, compressive strength, modulus of elasticity, speed, cement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2014 11:09:35