Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbība un izmantošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Electronic Customs Data Processing (EMDAS) System”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbība un izmantošanas iespējas”. Tēmas aktualitāte ir pamatojama ar to, ka pildot Eiropas Savienības Muitas kodeksa prasības – dalībvalstu muitā ir jārada elektroniska vide, un jāatbrīvo sabiedrība no papīra dokumentu plūdiem, kā arī jāsamazina komersantu slogs attiecībā uz formalitāšu kārtošanu muitā. Latvijas muitai elektronisko sistēmu ieviešana ir absolūti jauna pieredze, un tieši 2014.gada 6.maijā tika ieviesta jaunā EMDAS funkcionalitāte importa muitas procedūru formēšanai tādā veidā nodrošinot visu deklarāciju veidu deklarēšanu vienā sistēmā. Līdz šim importa procedūras tika formētas sistēmā Asycuda ++. Darba mērķis ir izpētīt Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbību un izskatīt sistēmas izmantošanas iespējas nākotnē mūsdienīgas informācijas sistēmas muitā izveidei un nodrošināšanai, kā arī konstatēt problēmas sistēmu darbībā un piedāvāt praktiskus risinājumus problēmu risināšanā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: aprakstīt preču deklarēšanas veidus, raksturot esošās muitas elektroniskās sistēmas, izpētīt EMDAS darbību un izmantošanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus muitas elektronisko sistēmu pilnveidošanai. Darbs sastāv no 2 daļām ar nodaļām un apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts kādi ir deklarēšanas veidi un kādas iespējas sniedz elektroniskās sistēmas muitā. Darba otrajā daļā tiek pētīta tieši EMDAS sistēmas darbība, tās izmantošanas iespējas un Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze elektronisko sistēmu ieviešanā muitā, kā arī tiek aprakstītas radušās problēmas un piedāvāti attiecīgi risinājumi. Diplomdarba noslēgumā ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarba izstrādes procesā izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, Eiropas Savienības Muitas kodekss, Modernizētais Kopienu Muitas kodekss, speciālā literatūra, publikācijas, interneta resursi un nepublicētie Muitas Pārvaldes dati un informācija. Diplomdarba apjoms ir 76 lapas, darbā izmantoti 17 attēli, 2 tabulas, 54 izmantotās literatūras, interneta un citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi EMDAS
Atslēgas vārdi angļu valodā EMDAS
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2014 11:07:37