Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbība un izmantošanas iespējas”
Title in English “Improvement of Electronic Customs Data Processing (EMDAS) System”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbība un izmantošanas iespējas”. Tēmas aktualitāte ir pamatojama ar to, ka pildot Eiropas Savienības Muitas kodeksa prasības – dalībvalstu muitā ir jārada elektroniska vide, un jāatbrīvo sabiedrība no papīra dokumentu plūdiem, kā arī jāsamazina komersantu slogs attiecībā uz formalitāšu kārtošanu muitā. Latvijas muitai elektronisko sistēmu ieviešana ir absolūti jauna pieredze, un tieši 2014.gada 6.maijā tika ieviesta jaunā EMDAS funkcionalitāte importa muitas procedūru formēšanai tādā veidā nodrošinot visu deklarāciju veidu deklarēšanu vienā sistēmā. Līdz šim importa procedūras tika formētas sistēmā Asycuda ++. Darba mērķis ir izpētīt Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbību un izskatīt sistēmas izmantošanas iespējas nākotnē mūsdienīgas informācijas sistēmas muitā izveidei un nodrošināšanai, kā arī konstatēt problēmas sistēmu darbībā un piedāvāt praktiskus risinājumus problēmu risināšanā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: aprakstīt preču deklarēšanas veidus, raksturot esošās muitas elektroniskās sistēmas, izpētīt EMDAS darbību un izmantošanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus muitas elektronisko sistēmu pilnveidošanai. Darbs sastāv no 2 daļām ar nodaļām un apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts kādi ir deklarēšanas veidi un kādas iespējas sniedz elektroniskās sistēmas muitā. Darba otrajā daļā tiek pētīta tieši EMDAS sistēmas darbība, tās izmantošanas iespējas un Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze elektronisko sistēmu ieviešanā muitā, kā arī tiek aprakstītas radušās problēmas un piedāvāti attiecīgi risinājumi. Diplomdarba noslēgumā ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarba izstrādes procesā izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, Eiropas Savienības Muitas kodekss, Modernizētais Kopienu Muitas kodekss, speciālā literatūra, publikācijas, interneta resursi un nepublicētie Muitas Pārvaldes dati un informācija. Diplomdarba apjoms ir 76 lapas, darbā izmantoti 17 attēli, 2 tabulas, 54 izmantotās literatūras, interneta un citi informācijas avoti.
Keywords EMDAS
Keywords in English EMDAS
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.05.2014 11:07:37