Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) darbības analīze un uzlabošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and Improvement Options of Excise Movement and Control System (EMCS)”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) darbības analīze un uzlabošanas iespējas. Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma tika izvēlēta par diplomdarba pētījuma objektu. Kā pētījuma priekšmets ir apskatīti akcīzes preču pārvietošanas specifika un vēsture, EMCS arhitektūra un funkcionalitāte, pārvietošanas scenāriji, integrēšanas iespējas ar citām muitas sistēmām. Darba mērķis ir apzināt Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) mērķus, struktūru un darbību, identificēt EMCS stiprās un vājās puses un izstrādāt priekšlikumus sistēmas darbības uzlabošanai. Darba praktiskā vērtība ir EMCS trūkumu konstatēšana un idejas sistēmas uzlabošanai, kuras var izmantot, pilnveidojot EMCS. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīti akcīzes preču veidi, kas tiek pārvietoti izmantojot EMCS, kā arī aplūkoti komersantu veidi, kas ir iesaistīti akcīzes preču pārvietošanā. Darba otrajā daļā ir apskatīta akcīzes preču pārvietošanas vēsture Eiropas Savienībā un Latvijā, EMCS būtība, Latvijas nacionālās sistēmas arhitektūra un akcīzes preču pārvietošanas scenāriji. Darba trešajā daļā ir analizēta statistiska informācija par akcīzes preču pārvietošanu Eiropas Savienībā un Latvijā pirms un pēc EMCS ieviešanas, apskatīti galvenie EMCS trūkumi un pilnveidošanas iespējas. Darba izstrādē izmantotās pētījuma metodes: literatūras monogrāfiskā, loģiskā analīze, salīdzinošā, konstruktīvā, indukcijas un dedukcijas metode, grafiskā analīze, statistiskās apstrādes metodes. Darba apjoms ir 63 lappuses, darbā ir iekļauti 22 attēli, 3 tabulas un 2 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 25 informācijas un literatūras avoti.
Atslēgas vārdi akcīzes preces, EMCS, preču pārvietošana, muita
Atslēgas vārdi angļu valodā excise goods, EMCS, goods movement, customs
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2014 10:50:16