Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) darbības analīze un uzlabošanas iespējas”
Title in English “Analysis and Improvement Options of Excise Movement and Control System (EMCS)”
Author Darja Stepanjana
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) darbības analīze un uzlabošanas iespējas. Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma tika izvēlēta par diplomdarba pētījuma objektu. Kā pētījuma priekšmets ir apskatīti akcīzes preču pārvietošanas specifika un vēsture, EMCS arhitektūra un funkcionalitāte, pārvietošanas scenāriji, integrēšanas iespējas ar citām muitas sistēmām. Darba mērķis ir apzināt Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) mērķus, struktūru un darbību, identificēt EMCS stiprās un vājās puses un izstrādāt priekšlikumus sistēmas darbības uzlabošanai. Darba praktiskā vērtība ir EMCS trūkumu konstatēšana un idejas sistēmas uzlabošanai, kuras var izmantot, pilnveidojot EMCS. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīti akcīzes preču veidi, kas tiek pārvietoti izmantojot EMCS, kā arī aplūkoti komersantu veidi, kas ir iesaistīti akcīzes preču pārvietošanā. Darba otrajā daļā ir apskatīta akcīzes preču pārvietošanas vēsture Eiropas Savienībā un Latvijā, EMCS būtība, Latvijas nacionālās sistēmas arhitektūra un akcīzes preču pārvietošanas scenāriji. Darba trešajā daļā ir analizēta statistiska informācija par akcīzes preču pārvietošanu Eiropas Savienībā un Latvijā pirms un pēc EMCS ieviešanas, apskatīti galvenie EMCS trūkumi un pilnveidošanas iespējas. Darba izstrādē izmantotās pētījuma metodes: literatūras monogrāfiskā, loģiskā analīze, salīdzinošā, konstruktīvā, indukcijas un dedukcijas metode, grafiskā analīze, statistiskās apstrādes metodes. Darba apjoms ir 63 lappuses, darbā ir iekļauti 22 attēli, 3 tabulas un 2 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 25 informācijas un literatūras avoti.
Keywords akcīzes preces, EMCS, preču pārvietošana, muita
Keywords in English excise goods, EMCS, goods movement, customs
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.05.2014 10:50:16