Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānisma pilnveidošana Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Improving Protected Trademark Control Mechanism at the Latvian Customs”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarbs ir veltīts aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānisma izpētei un tā pilnveidošanai. Konkretizējot diplomdarba pētījuma virzienu, īpaša uzmanība ir pievērsta ar preču zīmju kontroli saistītai likumdošanai, kā arī aizsargājamo preču zīmju atpazīšanas procedūrai. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānismu Latvijas muitā, identificēt ar to saistītas problēmas un izvirzīt priekšlikumus to risināšanai. Mērķa sasniegšanai autors izvirza sekojošus uzdevumus: iepazīties ar intelektuālā īpašuma tiesību pamataspektiem un tiesisko regulējumu; izpētīt preču zīmju veidus, aizsardzības metodes un stratēģijas; iepazīties ar preču zīmju reģistrācijas noteikumiem un nosacījumiem; izanalizēt preču zīmju reģistrācijas statistikas datus; izanalizēt datus par muitas dienestu kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma jomā; izpētīt ar preču zīmju kontroli saistīto likumdošanu; novērtēt aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānisma efektivitāti Latvijas muitā un izstrādāt attiecīgus priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā ir aplūkoti tādi jautājumi kā intelektuālā īpašuma jēdziens, veidi un ar intelektuālo īpašumu saistītais tiesiskais regulējums. Tāpat ir izpētīts valsts institūciju kompetenču sadalījums intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Otrajā daļā tiek aplūkoti preču zīmju veidi un preču zīmju reģistrācijas kārtība, analizēti preču zīmju reģistrācijas statistiskie dati, kā arī tika aplūkotas preču zīmju datubāzes. Trešajā nodaļā tiek pētīti kontroles pasākumi preču zīmju aizsardzībai, kā arī tiek analizēti statistikas dati par muitas dienestu kontroles pasākumiem Eiropas Savienībā un Latvijā. Tālāk ir pētīta normatīvo aktu attīstība intelektuāla īpašuma aizsardzības jomā un aplūkoti tehniskie līdzekļi, kas varētu būt izmantoti aizsargājamo preču zīmju atpazīšanas efektivitātes palielināšanai. Diplomdarba pētījuma rezultāti varētu būt lietderīgi, pilnveidojot ar preču zīmju kontroli saistīto likumdošanu un piedāvājot iespējas paātrināt aizsargājamo preču zīmju atpazīšanas mehānismu. Diplomdarba apjoms ir 64 lappuses. Darbā ir iekļautas 7 tabulas un 11 attēli un 46 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi preču zīmes, aizsardzība, atpazīšana, muita
Atslēgas vārdi angļu valodā tademarks, protection, customs
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2014 13:10:28