Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānisma pilnveidošana Latvijas muitā”
Title in English “Improving Protected Trademark Control Mechanism at the Latvian Customs”
Author Konstantīns Vasiļjevs
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarbs ir veltīts aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānisma izpētei un tā pilnveidošanai. Konkretizējot diplomdarba pētījuma virzienu, īpaša uzmanība ir pievērsta ar preču zīmju kontroli saistītai likumdošanai, kā arī aizsargājamo preču zīmju atpazīšanas procedūrai. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānismu Latvijas muitā, identificēt ar to saistītas problēmas un izvirzīt priekšlikumus to risināšanai. Mērķa sasniegšanai autors izvirza sekojošus uzdevumus: iepazīties ar intelektuālā īpašuma tiesību pamataspektiem un tiesisko regulējumu; izpētīt preču zīmju veidus, aizsardzības metodes un stratēģijas; iepazīties ar preču zīmju reģistrācijas noteikumiem un nosacījumiem; izanalizēt preču zīmju reģistrācijas statistikas datus; izanalizēt datus par muitas dienestu kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma jomā; izpētīt ar preču zīmju kontroli saistīto likumdošanu; novērtēt aizsargājamo preču zīmju kontroles mehānisma efektivitāti Latvijas muitā un izstrādāt attiecīgus priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā ir aplūkoti tādi jautājumi kā intelektuālā īpašuma jēdziens, veidi un ar intelektuālo īpašumu saistītais tiesiskais regulējums. Tāpat ir izpētīts valsts institūciju kompetenču sadalījums intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Otrajā daļā tiek aplūkoti preču zīmju veidi un preču zīmju reģistrācijas kārtība, analizēti preču zīmju reģistrācijas statistiskie dati, kā arī tika aplūkotas preču zīmju datubāzes. Trešajā nodaļā tiek pētīti kontroles pasākumi preču zīmju aizsardzībai, kā arī tiek analizēti statistikas dati par muitas dienestu kontroles pasākumiem Eiropas Savienībā un Latvijā. Tālāk ir pētīta normatīvo aktu attīstība intelektuāla īpašuma aizsardzības jomā un aplūkoti tehniskie līdzekļi, kas varētu būt izmantoti aizsargājamo preču zīmju atpazīšanas efektivitātes palielināšanai. Diplomdarba pētījuma rezultāti varētu būt lietderīgi, pilnveidojot ar preču zīmju kontroli saistīto likumdošanu un piedāvājot iespējas paātrināt aizsargājamo preču zīmju atpazīšanas mehānismu. Diplomdarba apjoms ir 64 lappuses. Darbā ir iekļautas 7 tabulas un 11 attēli un 46 izmantotās literatūras vienības.
Keywords preču zīmes, aizsardzība, atpazīšana, muita
Keywords in English tademarks, protection, customs
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.05.2014 13:10:28