Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas loma vides aizsardzībā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Customs in Protecting the Environment”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir muitas loma vides aizsardzībā. Darba tēmas izvēle ir pamatota ar to, ka mūsdienās cilvēka darbības rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide, tiek ražotas ķīmiskas, toksiskas un indīgas vielas, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Pasaulē ir vairākas iestādes, kas nodrošina vides aizsardzību, un viena no tām ir muita. Darba mērķis ir novērtēt muitas lomu vides aizsardzībā, muitas rīcībā esošo instrumentu un mehānismu piemērošanas rezultātus. Lai sasniegtu šo mērķi diplomdarbā ir noteikti šādi uzdevumi: raksturot vides apdraudējumus, to cēloņus, izraisītājus un sekas; izklāstīt muitas darbības mērķus, funkcijas un uzdevumus; aprakstīt dažus starptautiskos vides aizsardzības līgumus, kuros piedalās muita; izpētīt kāda ir muitas loma trijās svarīgākajās jomās saistībā ar vides aizsardzību. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām un vairākām apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti vides apdraudējumi, starptautiskie līgumi un iestādes, kas piedalās vides aizsardzībā. Otrajā daļā tiek apskatīts muitas darbības raksturojums vides aizsardzības jomā: muitas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi, kā arī daži aizsardzības mehānismi, kuros piedalās muita. Trešajā daļā tiek pētīts muitas aizsardzības mehānisms, juridiskais pamatojums un darbības rezultāti trijās svarīgākajās jomās saistībā ar vides aizsardzību – apdraudētie savvaļas dzīvnieki un augi, stratēģiskās nozīmes un dubultā pielietojuma preces, kā arī bīstamie un citi atkritumi. Pētījuma objekts ir vides aizsardzības prasību īstenošana. Pētījuma priekšmets ir muitas loma vides aizsardzībā. Darba praktiskā nozīme ir ieskats dažos vides aizsardzības līgumos, to mērķos, funkcijās un rezultātos. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām, 76 lappusēm, septiņiem attēliem un četrām tabulām.
Atslēgas vārdi Muitas loma vides aizsardzībā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Role of Customs in Protecting the Environment
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2014 13:06:36