Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas loma vides aizsardzībā”
Title in English “The Role of Customs in Protecting the Environment”
Author Jānis Babiško
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir muitas loma vides aizsardzībā. Darba tēmas izvēle ir pamatota ar to, ka mūsdienās cilvēka darbības rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide, tiek ražotas ķīmiskas, toksiskas un indīgas vielas, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Pasaulē ir vairākas iestādes, kas nodrošina vides aizsardzību, un viena no tām ir muita. Darba mērķis ir novērtēt muitas lomu vides aizsardzībā, muitas rīcībā esošo instrumentu un mehānismu piemērošanas rezultātus. Lai sasniegtu šo mērķi diplomdarbā ir noteikti šādi uzdevumi: raksturot vides apdraudējumus, to cēloņus, izraisītājus un sekas; izklāstīt muitas darbības mērķus, funkcijas un uzdevumus; aprakstīt dažus starptautiskos vides aizsardzības līgumus, kuros piedalās muita; izpētīt kāda ir muitas loma trijās svarīgākajās jomās saistībā ar vides aizsardzību. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām un vairākām apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti vides apdraudējumi, starptautiskie līgumi un iestādes, kas piedalās vides aizsardzībā. Otrajā daļā tiek apskatīts muitas darbības raksturojums vides aizsardzības jomā: muitas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi, kā arī daži aizsardzības mehānismi, kuros piedalās muita. Trešajā daļā tiek pētīts muitas aizsardzības mehānisms, juridiskais pamatojums un darbības rezultāti trijās svarīgākajās jomās saistībā ar vides aizsardzību – apdraudētie savvaļas dzīvnieki un augi, stratēģiskās nozīmes un dubultā pielietojuma preces, kā arī bīstamie un citi atkritumi. Pētījuma objekts ir vides aizsardzības prasību īstenošana. Pētījuma priekšmets ir muitas loma vides aizsardzībā. Darba praktiskā nozīme ir ieskats dažos vides aizsardzības līgumos, to mērķos, funkcijās un rezultātos. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām, 76 lappusēm, septiņiem attēliem un četrām tabulām.
Keywords Muitas loma vides aizsardzībā
Keywords in English The Role of Customs in Protecting the Environment
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.05.2014 13:06:36