Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Intelektuālā īpašuma aizsardzības analīze muitas iestādēs
Nosaukums angļu valodā Analysis of Intellectual Property Protection in Customs Offices
Autors Sandra Mašurevska
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba autore Sandra Mašurevska. Diplomdarba tēma: "Intelektuālā īpašuma aizsardzības analīze muitas iestādēs". Darba mērķis ir novērtēt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas iestādēs, šī procesa būtību, svarīgumu un nepieciešamību, kā arī izstrādāt priekšlikumus intelektuālā īpašuma aizsardzības uzlabošanai. Darbā pētījuma objekts ir intelektuālā īpašuma aizsardzība, bet pētījuma priekšmets ir intelektuālais īpašums un tā veidi. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izstrādāti sekojoši darba uzdevumi: 1.Izpētīt intelektuālā īpašuma jēdzienu un veidus; 2.Analizēt Latvijas Muitas darbību intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā; 3.Izanalizēt satistikas datus par Eiropas Savienībā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai veiktajām darbībām; 4.Izpētīt muitas darbu regulējošos normatīvos aktus; 5.Izanalizēt Eiropas Savienības tiesas lēmumu; 6.Izstrādāt priekšlikumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsarzības uzlabošanai. Darba uzdevumu risinājumi strukturēti 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā dots apraksts par intelektuālo īpašumu, tā veidiem. Plašāk tiek pētītas preču zīmes un to veidi, viltojumu atpazīšanas nianses. Otrājā nodaļā ir aprakstīts muitas iestādes jēdziens, muitas iestāžu veicamie pienākumi saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, preču iznīcināšanas kārtība. Izpētīti muitas darbu regulējošie normatīvie akti, kā arī ir veikti statistikas datu apkopojumi par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Trešajā nodaļā veikta Eiropas Savienības tiesas lēmuma analīze, nedaudz izpētīta Padomes Regula (EK) Nr.1382/2003. Diplomdarba rezultātā iegūts kopskats par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas iestādēs. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms ir 66 lpp. ar 14 attēliem un 2 tabulām. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti, 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Diplomdarba tēma: "Intelektuālā īpašuma aizsardzības analīze muitas iestādēs".
Atslēgas vārdi angļu valodā The title of the Diploma Thesis is "Analysis of Intellectual Property Protection in Customs Offices
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 16:52:41