Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Intelektuālā īpašuma aizsardzības analīze muitas iestādēs
Title in English Analysis of Intellectual Property Protection in Customs Offices
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba autore Sandra Mašurevska. Diplomdarba tēma: "Intelektuālā īpašuma aizsardzības analīze muitas iestādēs". Darba mērķis ir novērtēt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas iestādēs, šī procesa būtību, svarīgumu un nepieciešamību, kā arī izstrādāt priekšlikumus intelektuālā īpašuma aizsardzības uzlabošanai. Darbā pētījuma objekts ir intelektuālā īpašuma aizsardzība, bet pētījuma priekšmets ir intelektuālais īpašums un tā veidi. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izstrādāti sekojoši darba uzdevumi: 1.Izpētīt intelektuālā īpašuma jēdzienu un veidus; 2.Analizēt Latvijas Muitas darbību intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā; 3.Izanalizēt satistikas datus par Eiropas Savienībā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai veiktajām darbībām; 4.Izpētīt muitas darbu regulējošos normatīvos aktus; 5.Izanalizēt Eiropas Savienības tiesas lēmumu; 6.Izstrādāt priekšlikumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsarzības uzlabošanai. Darba uzdevumu risinājumi strukturēti 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā dots apraksts par intelektuālo īpašumu, tā veidiem. Plašāk tiek pētītas preču zīmes un to veidi, viltojumu atpazīšanas nianses. Otrājā nodaļā ir aprakstīts muitas iestādes jēdziens, muitas iestāžu veicamie pienākumi saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, preču iznīcināšanas kārtība. Izpētīti muitas darbu regulējošie normatīvie akti, kā arī ir veikti statistikas datu apkopojumi par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Trešajā nodaļā veikta Eiropas Savienības tiesas lēmuma analīze, nedaudz izpētīta Padomes Regula (EK) Nr.1382/2003. Diplomdarba rezultātā iegūts kopskats par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas iestādēs. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms ir 66 lpp. ar 14 attēliem un 2 tabulām. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti, 2 pielikumi.
Keywords Diplomdarba tēma: "Intelektuālā īpašuma aizsardzības analīze muitas iestādēs".
Keywords in English The title of the Diploma Thesis is "Analysis of Intellectual Property Protection in Customs Offices
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.05.2014 16:52:41