Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Imantas dzīvojamā rajona telpiskās struktūras attīstība
Title in English The Spatial Structure Development of Imanta Residential Area
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Lekt.E.Suvorovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darb ā tiek apskatīti un analizēti lielmēroga dzīvojamo rajonu pozitīvie un negatīvie aspekti. Pētījumā, rezultāta sasniegšanai, tiek izmantotas dažādas metodes - tiek pētīta un sistematizēta pieejam ā inform ā cija par lielm ē roga dzīvojamiem rajoniem, tiek veikta aptauja, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par lielmēroga rajoniem. Darb ā tiek analizēta Imantas apkaime, kas ir viens no daudzajiem Rī gas lielmēroga dzīvojamiem rajoniem. Izvēlētais rajona piemērs tiek uzskatīts par vienu no pievilcīgākajiem Rīgas lielmēroga rajoniem un tajā vēl ir liels potenciāls, lai šis rajons tiktu uzskatīts par vispievilcīgāko. Kopum ā sabiedrīb ā v ē rojama pozitīva attieksme pret lielm ē roga dzīvojamajiem rajoniem, tomēr vērojama viedokļu atšķirība starp lielmēroga dzīvojamo rajonu iedzīvotajiem un tiem, kas tādos nedzīvo. Atslēgas vārdi: lielmēroga dzīvojamais rajons, Imanta, dzīvojamo rajonu telpiskā struktūra. Lapaspušu skaits - 58, 13 attēli, pielikumā kursa darbs projektēšanā uz 5 A3 formāta lapām, izmantoti 42 literatūras, interneta un nerakstītie avoti.
Keywords lielmēroga dzīvojamais rajons; Imanta; dzīvojamo rajonu telpiskā struktūra
Keywords in English large-scale residential area; Imanta; residential spatial structure
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 16:13:31