Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums HES pielietošanas veidi un darbības principi
Nosaukums angļu valodā Ways of Using HPS and their Operation Principles
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs I.Zicmane
Recenzents Prof. V.Čuvičins
Anotācija Bakalaura darba autors: Ozers T. (2014) Bakalaura darba tēma: HES pielietošanas veidi un darbības principi. Autors ir studējis: RTU Neklātienes un vakara studiju departamentā, studiju programmā Enerģētika un elektrotehnika. Darba mērķis ir apkopot un izanalizēt informāciju par ūdens enerģijas pielietošanas veidiem un iekārtu darbības principiem, kā arī izdarīt secinājumus par ūdens enerģijas pielietošanu un hidroagregātu darbību. Pirmajā nodaļā aprakstīta HES turbīnu jaudas aprēķināšanas metode. Dots ieskats derivācijas un gultnes HES, kā arī apskatītas Daugavas kaskādes HES. Otrajā nodaļā raksturoti HES izmantojamie turbīnu veidi un apskatīts sinhronā ģeneratora darbības princips. Tajā skaitā apskatīti arī pārejas procesi sinhronajā mašīnā pie trīsfāzu un nesimetriskiem īsslēgumiem, kā arī reaktīvās jaudas ražošanas pamatjautājumi. Trešajā nodaļā apskatīti pārējie ūdens enerģijas izmantošanas veidi, tajā skaitā viļņu enerģijas izmantošana, brīvās ūdens plūsmas HES un hidroakumulācijas elektrostacijas. Izskatītas viļņu enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā. Ceturtajā nodaļā apspriesti vides aizsardzības aspekti saistībā ar hidroenerģijas izmantošanu. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 31 att., 2 tab. un 46 formulas, bibliogrāfija 33 avoti latviešu, angļu un krievu valodā.
Atslēgas vārdi HES, caurplūdums, ūdenskrātuve, turbīna, sinhronais ģenerators
Atslēgas vārdi angļu valodā HPS, flow rate, reservoir, turbine, synchronous generator
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2014 16:26:53