Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language HES pielietošanas veidi un darbības principi
Title in English Ways of Using HPS and their Operation Principles
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor I.Zicmane
Reviewer Prof. V.Čuvičins
Abstract Bakalaura darba autors: Ozers T. (2014) Bakalaura darba tēma: HES pielietošanas veidi un darbības principi. Autors ir studējis: RTU Neklātienes un vakara studiju departamentā, studiju programmā Enerģētika un elektrotehnika. Darba mērķis ir apkopot un izanalizēt informāciju par ūdens enerģijas pielietošanas veidiem un iekārtu darbības principiem, kā arī izdarīt secinājumus par ūdens enerģijas pielietošanu un hidroagregātu darbību. Pirmajā nodaļā aprakstīta HES turbīnu jaudas aprēķināšanas metode. Dots ieskats derivācijas un gultnes HES, kā arī apskatītas Daugavas kaskādes HES. Otrajā nodaļā raksturoti HES izmantojamie turbīnu veidi un apskatīts sinhronā ģeneratora darbības princips. Tajā skaitā apskatīti arī pārejas procesi sinhronajā mašīnā pie trīsfāzu un nesimetriskiem īsslēgumiem, kā arī reaktīvās jaudas ražošanas pamatjautājumi. Trešajā nodaļā apskatīti pārējie ūdens enerģijas izmantošanas veidi, tajā skaitā viļņu enerģijas izmantošana, brīvās ūdens plūsmas HES un hidroakumulācijas elektrostacijas. Izskatītas viļņu enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā. Ceturtajā nodaļā apspriesti vides aizsardzības aspekti saistībā ar hidroenerģijas izmantošanu. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 31 att., 2 tab. un 46 formulas, bibliogrāfija 33 avoti latviešu, angļu un krievu valodā.
Keywords HES, caurplūdums, ūdenskrātuve, turbīna, sinhronais ģenerators
Keywords in English HPS, flow rate, reservoir, turbine, synchronous generator
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.05.2014 16:26:53