Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Application of Microenterprises Tax”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Gromule, RTU docente, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomdarba tēma: Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze. Diplomdarba mērķis: veicot Mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma analīzi konstatēt esošās problēmas un piedāvāt prakstiskus risinājumus problēmu likvidēšanā. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, aprēķiniem, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā veikts salīdzinājums starp darba līgumu un uzņēmumu līgumu, jo nodokļu maksātāji var izmantot to, ka mikrouzņēmumu nodokļa likme ir maza 9% no apgrozījuma, un darba devēju mudināti reģistrēties kā pašnodarbinātas personas, lai gan, patiesībā turpina veikt tādus pašus darba pienākumus kā iepriekš. Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķini uzskatāmi parādīti ar piemēriem. Aprakstīts kas var reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un kā nodokļu maksātājs var zaudēt šo statusu. Apzināti visi mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma ierobežojumi un izstrādāti priekšlikumi ierobežojumu pilnveidošanai. Apskatītas tēmas, kas saistās ar mikrouzņēmumu darbinieku sociālo apdrošināšanu, kā arī ir sniegti praktiski izpildāmi priekšlikumi situācijas uzlabošanai jautājumos, kas skar sociālo apdrošināšanu. Veikti aprēķini izmaksājamajiem pabalstiem mikrouzņēmumu darbiniekiem. Otrajā daļā ir aprakstītas mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma problēmas, pēc kurām ir izdarīti secinājumi. Trešajā daļā ir piedāvāti risinājumi mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma pilnveidošanai, kas ir viegli saprotami un praktiski izpildāmi. Šie risinājumi ir balstīti uz mikrouzņēmumu darbinieku sociālās apdrošināšanas līmeņa paaugstināšanu. Diplomdarba noslēguma daļā ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarbā ir izmantoti Latvijas Republikas likumi, likumdošanas akti, Ministru Kabineta noteikumi, valdības lēmumi, interneta resursi, Valsts Ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli, dažādu ministriju informatīvie ziņojumi. Diplomdarba apjoms: 60 lapas. Diplomdarbā izmantotas 2 formulas, 16 tabulas, 24 literatūras un interneta avoti.
Atslēgas vārdi mikrouzņēmums, nodokļi,
Atslēgas vārdi angļu valodā Microenterprises Tax
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2014 09:56:02