Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze”
Title in English “Analysis of Application of Microenterprises Tax”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Gromule, RTU docente, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomdarba tēma: Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze. Diplomdarba mērķis: veicot Mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma analīzi konstatēt esošās problēmas un piedāvāt prakstiskus risinājumus problēmu likvidēšanā. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, aprēķiniem, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā veikts salīdzinājums starp darba līgumu un uzņēmumu līgumu, jo nodokļu maksātāji var izmantot to, ka mikrouzņēmumu nodokļa likme ir maza 9% no apgrozījuma, un darba devēju mudināti reģistrēties kā pašnodarbinātas personas, lai gan, patiesībā turpina veikt tādus pašus darba pienākumus kā iepriekš. Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķini uzskatāmi parādīti ar piemēriem. Aprakstīts kas var reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un kā nodokļu maksātājs var zaudēt šo statusu. Apzināti visi mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma ierobežojumi un izstrādāti priekšlikumi ierobežojumu pilnveidošanai. Apskatītas tēmas, kas saistās ar mikrouzņēmumu darbinieku sociālo apdrošināšanu, kā arī ir sniegti praktiski izpildāmi priekšlikumi situācijas uzlabošanai jautājumos, kas skar sociālo apdrošināšanu. Veikti aprēķini izmaksājamajiem pabalstiem mikrouzņēmumu darbiniekiem. Otrajā daļā ir aprakstītas mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma problēmas, pēc kurām ir izdarīti secinājumi. Trešajā daļā ir piedāvāti risinājumi mikrouzņēmumu nodokļa regulējuma pilnveidošanai, kas ir viegli saprotami un praktiski izpildāmi. Šie risinājumi ir balstīti uz mikrouzņēmumu darbinieku sociālās apdrošināšanas līmeņa paaugstināšanu. Diplomdarba noslēguma daļā ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarbā ir izmantoti Latvijas Republikas likumi, likumdošanas akti, Ministru Kabineta noteikumi, valdības lēmumi, interneta resursi, Valsts Ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli, dažādu ministriju informatīvie ziņojumi. Diplomdarba apjoms: 60 lapas. Diplomdarbā izmantotas 2 formulas, 16 tabulas, 24 literatūras un interneta avoti.
Keywords mikrouzņēmums, nodokļi,
Keywords in English Microenterprises Tax
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.05.2014 09:56:02