Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ilgtspējīgas dzīvojamās vides attīstības virzieni Rīgas reģionā
Title in English The Directions of Sustainable Living Environment Development in Riga Region
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Lekt.I.Bērziņa
Reviewer
Abstract Autores bakalaura darba temats ir „Ilgtspējīgas dzīvojamās vides attīstības virzieni Rīgas reģionā". Bakalaura darbs izstrādāts Rīgas Tehniskā Universitātē 2011.gadā. Bakalaura izstrādājamā darba mērķis ir izpētīt vēsturisko pilsētu attīstības principus un konstatēt to ietekmi uz ilgtspējīgas pilsētvides attīstību mūsdienās, iepazīties ar ilgtspējīgas attīstības principiem, to definējošiem dokumentiem un izdarīt secinājumus un priekšlikumus par iespējamo ilgtspējīgas pilsētvides attīstību Rīgas reģionā. Lai sasniegtu mērķi, bakalaura darba autore analizēja nelielas apdzīvotas vietas Rīgas reģionā ilgtspējības kontekstā, kā arī veica aptauju, lai uzzinātu iedzīvotāju informātību par ilgtspējīgas dzīvojamās vides aspektiem Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika veikti sekojoši uzdevumi: 1. veikta sociālā aptauja; 2. esošās situācijas un plānošanas dokumentu, un nostādņu analīze; 3. esošo pētījumu līmeņa literatūras apsekošana 4. Veikta nelielu dzīvojamo vietu analīze Rīgas reģionā 5. sagatavoti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Pamatdaļu veido trīs nodaļas. Bakalaura darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par bakalaura darba laikā iegūto, apkopoto un analizēto informāciju. Darba apjoms 66 lapas (pamatdaļa - 45 lapas), tajā iekļauti 14 attēli, un 13 pielikumi. Darbā izmantoti 20 informācijas avoti.
Keywords Ilgtspējīga dzīvojamā vide
Keywords in English Sustainable dwelling
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 16:10:31