Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Elastīgas darbinieku labumu sistēmas kā personālvadības produkta priekšizpēte Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Feasibility Study of Flexible Employee Benefits System as an HR Product for the Latvian Market
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs D.Ērgle
Recenzents G.Mathers
Anotācija Maģistra darbs Elastīgas darbinieku labumu sistēmas kā personālvadības produkta priekšizpēte Latvijas tirgū pēta pēta elastīgas darbinieku labumu sistēmas ieviešanas iespējas Latvijas tirgū. Elastīgi darba labumi nozīmē darbiniekiem iespēju izvēlēties labumus pēc saviem ieskatiem no darba devēja noteikta labumu groza. Lai gan ārvalstu pieredze liecina, ka elastīgi darbinieku labumi kļūst aizvien populārāki un tiek ieviesti līdz pat 40% uzņēmumu, Latvijā līdz šim šāda sistēma tiek piedāvāta tikai Lattelecom grupā. Pozitīvā Lattelecom pieredze, ieviešot elastīgus darba labumus, efektīvāk izmantots labumu budžets, 15% ietaupījums uz administratīvo izmaksu un izmantoto labumu rēķina, rosināja veikt izpēti Latvijas tirgū. Izmantojot kvantitatīvo anketu, aptaujājot uzņēmumus ar darbinieku skaitu virs 250, un ekspertu intervijas, konstatēts, ka 84% respondentu pauž neapmierinātību ar pašreizējo darbinieku labumu sistēmu un gandrīz trešdaļa ir neapmierināti tieši ar elastības trūkumu labumu izvēlē. Vairākas tirgus tendences daudzveidīgāks darbinieku kolektīva sastāvs paaudžu un dzīvesstilu ziņā, kā arī prognozējamais darbinieku trūkums atsevišķās profesiju kategorijās apstiprina to, ka arvien vairāk uzņēmumu arī Latvijā nākotnē izvēlēsies ieviest elastīgu darbinieku labumu sistēmu. To vienkāršāku padarīs specializētu IT lietotņu attīstība un pieejamība. Šajā kontekstā Lattelecom ar savu produktu ir priekšrocības kā pirmajiem Latvijas tirgū. Maģistra darbā izmantoti 10 grafiki un 6 pielikumi. Maģistra darbs ir sagatavots angļu valodā.
Atslēgas vārdi darbinieku labumi, elastīgi darbinieku labumi, atalgojuma sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā employee benefits, flexible benefits, cafeteria, reward management
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2014 17:05:27