Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Elastīgas darbinieku labumu sistēmas kā personālvadības produkta priekšizpēte Latvijas tirgū
Title in English Feasibility Study of Flexible Employee Benefits System as an HR Product for the Latvian Market
Author Jana Gavare
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor D.Ērgle
Reviewer G.Mathers
Abstract Maģistra darbs Elastīgas darbinieku labumu sistēmas kā personālvadības produkta priekšizpēte Latvijas tirgū pēta pēta elastīgas darbinieku labumu sistēmas ieviešanas iespējas Latvijas tirgū. Elastīgi darba labumi nozīmē darbiniekiem iespēju izvēlēties labumus pēc saviem ieskatiem no darba devēja noteikta labumu groza. Lai gan ārvalstu pieredze liecina, ka elastīgi darbinieku labumi kļūst aizvien populārāki un tiek ieviesti līdz pat 40% uzņēmumu, Latvijā līdz šim šāda sistēma tiek piedāvāta tikai Lattelecom grupā. Pozitīvā Lattelecom pieredze, ieviešot elastīgus darba labumus, efektīvāk izmantots labumu budžets, 15% ietaupījums uz administratīvo izmaksu un izmantoto labumu rēķina, rosināja veikt izpēti Latvijas tirgū. Izmantojot kvantitatīvo anketu, aptaujājot uzņēmumus ar darbinieku skaitu virs 250, un ekspertu intervijas, konstatēts, ka 84% respondentu pauž neapmierinātību ar pašreizējo darbinieku labumu sistēmu un gandrīz trešdaļa ir neapmierināti tieši ar elastības trūkumu labumu izvēlē. Vairākas tirgus tendences daudzveidīgāks darbinieku kolektīva sastāvs paaudžu un dzīvesstilu ziņā, kā arī prognozējamais darbinieku trūkums atsevišķās profesiju kategorijās apstiprina to, ka arvien vairāk uzņēmumu arī Latvijā nākotnē izvēlēsies ieviest elastīgu darbinieku labumu sistēmu. To vienkāršāku padarīs specializētu IT lietotņu attīstība un pieejamība. Šajā kontekstā Lattelecom ar savu produktu ir priekšrocības kā pirmajiem Latvijas tirgū. Maģistra darbā izmantoti 10 grafiki un 6 pielikumi. Maģistra darbs ir sagatavots angļu valodā.
Keywords darbinieku labumi, elastīgi darbinieku labumi, atalgojuma sistēma
Keywords in English employee benefits, flexible benefits, cafeteria, reward management
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 06.05.2014 17:05:27