Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas nekustamā īpašuma tirgus struktūra, attīstība un perspektīvas"
Nosaukums angļu valodā "Structure, development and prospects of real estate market in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec.,V. Nešpors
Recenzents Mg. oec., dipl, oec., prakt.. doc. U. Kamols
Anotācija Maģistra darba autors: Ilona Andrzejevska. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. Viktors Nešpors. Maģistra darba nosaukums: Latvijas nekustamā īpašuma tirgus struktūra, attīstība un perspektīvas. Darba apjoms ir 129 lapas, to skaitā 61 attēls, 16 tabulas, izmantoti 53 informatīvie avoti. Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek definēts, klasificēts un analizēts nekustamais īpašums un nekustamā īpašuma tirgus, kā arī tiek apskatīti nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki un faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgu. Darba analītiskajā daļā apskatīta Latvijas nekustamā īpašuma tirgus vēsture un attīstība, kā arī izpētīta ārzemnieku ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā. Analītiskajā daļā tiek pētīta arī termiņuzturēšanās atļauju ietekme uz tirgus segmentiem un nekustamā īpašuma tirgus kopumā. Darba praktiskajā daļā, pētot un analizējot radošās problēmas, kā arī prognozējot turpmāko nekustamā īpašuma attīstību Latvijā, tiek apskatīti trīs nekustamā īpašuma tirgus segmenti: mājokļu, komerctelpu un zemes tirgus. Maģistra darba projektu daļā tiek pētīta situācija Jūrmalas nekustamā īpašuma tirgū kopumā, kā arī Jūrmalas īres tirgū, un apskatīts arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamais fonds. Projektu daļā tiek atklātas problēmas Jūrmalas nekustamā īpašuma tirgū un izstrādāts projekts vienas problēmas risināšanai. Darba gaitā gūti secinājumi par Latvijas nekustamā īpašuma tirgus stāvokli, par tā problēmām un attīstības virzieniem, kā arī tiek izteikti priekšlikumi problēmu risināšanai.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma tirgus, nekustamais īpašums, pilsēta
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate market,real estate, city
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2014 16:47:26