Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Latvijas nekustamā īpašuma tirgus struktūra, attīstība un perspektīvas"
Title in English "Structure, development and prospects of real estate market in Latvia"
Author Ilona Andrzejevska
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec.,V. Nešpors
Reviewer Mg. oec., dipl, oec., prakt.. doc. U. Kamols
Abstract Maģistra darba autors: Ilona Andrzejevska. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. Viktors Nešpors. Maģistra darba nosaukums: Latvijas nekustamā īpašuma tirgus struktūra, attīstība un perspektīvas. Darba apjoms ir 129 lapas, to skaitā 61 attēls, 16 tabulas, izmantoti 53 informatīvie avoti. Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek definēts, klasificēts un analizēts nekustamais īpašums un nekustamā īpašuma tirgus, kā arī tiek apskatīti nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki un faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgu. Darba analītiskajā daļā apskatīta Latvijas nekustamā īpašuma tirgus vēsture un attīstība, kā arī izpētīta ārzemnieku ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā. Analītiskajā daļā tiek pētīta arī termiņuzturēšanās atļauju ietekme uz tirgus segmentiem un nekustamā īpašuma tirgus kopumā. Darba praktiskajā daļā, pētot un analizējot radošās problēmas, kā arī prognozējot turpmāko nekustamā īpašuma attīstību Latvijā, tiek apskatīti trīs nekustamā īpašuma tirgus segmenti: mājokļu, komerctelpu un zemes tirgus. Maģistra darba projektu daļā tiek pētīta situācija Jūrmalas nekustamā īpašuma tirgū kopumā, kā arī Jūrmalas īres tirgū, un apskatīts arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamais fonds. Projektu daļā tiek atklātas problēmas Jūrmalas nekustamā īpašuma tirgū un izstrādāts projekts vienas problēmas risināšanai. Darba gaitā gūti secinājumi par Latvijas nekustamā īpašuma tirgus stāvokli, par tā problēmām un attīstības virzieniem, kā arī tiek izteikti priekšlikumi problēmu risināšanai.
Keywords nekustamā īpašuma tirgus, nekustamais īpašums, pilsēta
Keywords in English real estate market,real estate, city
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.05.2014 16:47:26