Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Darbinieku iesaistes stratēģija uzņēmumam SIA Miele
Nosaukums angļu valodā Employee Engagement Strategy for Company SIA Miele
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs C.Rivera
Recenzents G.Mathers
Anotācija Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir Darbinieku iesaistes stratēģija uzņēmumam SIA Miele. Darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas rīcības plānam, kas palīdzētu uzlabot SIA Miele darbības rezultātus ar darbinieku iesaistes palielināšanas palīdzību. Darba ievadā tiek izklāstīta tēmas aktualitāte, aprakstīta problēma un darba struktūra. Tad tiek izanalizēti ar darbinieku iesaisti saistīti mūsdienīgie literatūras avoti, lai noteiktu šī jauna koncepta būtību, formēšanas faktorus un ietekmi uz uzņēmumu darbības rezultātiem. Pēc tam darba Autore apraksta savus, ar SIA Miele procesiem saistītus, novērojumus. Ceturtā daļa ir veltīta neatkarīgā HayGroup darbinieku iesaistes pētījuma aprakstam un rezultātiem. Piektajā sadaļā Autore sniedz skaidrojumus par empīrisko pētījumu, ar kura palīdzību tika noteikti darba slodzes sadalīšana un darbinieku darba-dzīves līdzsvars uzņēmumā. Iegūto datu un aplūkoto teorētisko konceptu analīze ir aprakstīta nākamajā sadaļā. Uz šīs analīzes pamata Autore izstrādā rekomendācijas rīcības plānam, kas uzlabos SIA Miele darbības rezultātus caur darbinieku iesaistes palielināšanu. Darba noslēdzošajā daļā tiek apkopotas darba izpildes procesā gūtās atziņas un secinājumi. Darbā tiek izmantoti dažādi literatūras avoti, ieskaitot akadēmisko literatūru, periodiku, internetā esošos materiālus, SIA Miele iekšējos datus, autores novērojumus, nepublicētos materiālus, kā arī neatkarīgo un Autores veikto pētījumu rezultāti. Maģistra darbs satur 2 tabulas, 19 attēlus un 4 pielikumus un ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi darbinieku iesaiste, uzņēmuma darbības rezultāts, motivācijas stratēģija, atmosfēra kolektīvā
Atslēgas vārdi angļu valodā employee engagement, business performance, motivation strategy, enablement, OCB, work environment
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2014 10:47:58