Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Darbinieku iesaistes stratēģija uzņēmumam SIA Miele
Title in English Employee Engagement Strategy for Company SIA Miele
Author Ērika Moskvina
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor C.Rivera
Reviewer G.Mathers
Abstract Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir Darbinieku iesaistes stratēģija uzņēmumam SIA Miele. Darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas rīcības plānam, kas palīdzētu uzlabot SIA Miele darbības rezultātus ar darbinieku iesaistes palielināšanas palīdzību. Darba ievadā tiek izklāstīta tēmas aktualitāte, aprakstīta problēma un darba struktūra. Tad tiek izanalizēti ar darbinieku iesaisti saistīti mūsdienīgie literatūras avoti, lai noteiktu šī jauna koncepta būtību, formēšanas faktorus un ietekmi uz uzņēmumu darbības rezultātiem. Pēc tam darba Autore apraksta savus, ar SIA Miele procesiem saistītus, novērojumus. Ceturtā daļa ir veltīta neatkarīgā HayGroup darbinieku iesaistes pētījuma aprakstam un rezultātiem. Piektajā sadaļā Autore sniedz skaidrojumus par empīrisko pētījumu, ar kura palīdzību tika noteikti darba slodzes sadalīšana un darbinieku darba-dzīves līdzsvars uzņēmumā. Iegūto datu un aplūkoto teorētisko konceptu analīze ir aprakstīta nākamajā sadaļā. Uz šīs analīzes pamata Autore izstrādā rekomendācijas rīcības plānam, kas uzlabos SIA Miele darbības rezultātus caur darbinieku iesaistes palielināšanu. Darba noslēdzošajā daļā tiek apkopotas darba izpildes procesā gūtās atziņas un secinājumi. Darbā tiek izmantoti dažādi literatūras avoti, ieskaitot akadēmisko literatūru, periodiku, internetā esošos materiālus, SIA Miele iekšējos datus, autores novērojumus, nepublicētos materiālus, kā arī neatkarīgo un Autores veikto pētījumu rezultāti. Maģistra darbs satur 2 tabulas, 19 attēlus un 4 pielikumus un ir rakstīts angļu valodā.
Keywords darbinieku iesaiste, uzņēmuma darbības rezultāts, motivācijas stratēģija, atmosfēra kolektīvā
Keywords in English employee engagement, business performance, motivation strategy, enablement, OCB, work environment
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.05.2014 10:47:58