Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Iekšējā sadarbības stratēģija uzņēmumam Tele2
Nosaukums angļu valodā Internal Collaboration Strategy for Tele2
Autors Līga Krūmiņa
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs G.Mathers
Recenzents D.Ērgle
Anotācija Abstract (in Latvian) Izstrādātā maģistra darba nosaukums ir Sadarbības stratēģija uzņēmumam SIA Tele2. Mērķis ir izpētīt sadarbības uzlabošanu starp Biznesa klientu nodaļu un Tehnisko departamentu, lai veicinātu savlaicīgu klienta problēmu atrisināšanu, kas ietekmē klientu noturēšanu, klientu uzticību un peļņas pieaugumu no Biznesa klientu segmenta. Maģistra darbā ir apskatīta literatūra par starp departamentu sadarbību un komandām, komandu motivāciju un konfliktu vadību. Balstoties uz šo teoriju tika izveidoti aptaujas jautājumi, lai noskaidrotu stiprās un vājās puses savstarpējā sadarbībā. Aptaujā piedalījās 70% respondentu, kas ļauj izdarīt precīzus secinājumus. Aptaujas rezultāti uzrādīja, ka 50% jautājumu neprasās papildus darbības, bet otriem 50% nepieciešami uzlabojumi starp departamentu darbībā. Uzņēmumam tiek rekomendēts ieviest mācīšanās kultūru komandā (teaming), kas nodrošinātu caurspīdīgāku sadarbību, savstarpēju informācijas apmaiņu, darbinieku attīstību un uzticēšanos komandā. Komandas integrēšana papildus dotu kontrolētu risinājumu un procesu nodrošināšanu, pieejamo investīciju apjoma plānošanu un izlietojuma kontroli, papildus motivāciju biznesa risinājumu inženierim, starp departamentu informācijas apriti un informācijas saņemšanu, elastīgu un efektīvu cilvēkresursu piesaistīšanu departamenta iekšienē, bez papildus izmaksām. Kā galvenie informācijas avoti ir teorijas grāmatas, akadēmiskie žurnāli, citu uzņēmumu un ekspertu pētījumi, ekspertu intervijas un ekspertu domu publikācijas. Maģistra darbā ir 6 tabulas, 3 attēli un 6 pielikumi. Maģistra darba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi Starp departamentu sadarbība, konflikti, motivācija, mācīšanās kultūra.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cross functional cooperation, motivation, conflicts, teaming, trust and respect, integration.
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2014 08:35:29