Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Ūdens satura ietekme uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām"
Nosaukums angļu valodā "Effect of Water Content on Sand Compaction and on Change of Filtration Coefficient"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir Ūdens satura ietekme uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām. Darbā ir izpētīts smilts sablīvējuma izmaiņas un filtrācijas koeficienta izmaiņas pie mainīga mitruma daudzuma. Lai labāk saprastu izvēlētās tēmas nozīmīgumu un izpētītu to, saturs tika veidots sekojoši, sākotnēji apskatot teorētisko pusi, kas sākas ar ūdens avotiem un to iedarbību uz ceļa konstrukciju, tad ūdens novadi un salturīgās kārtas būvniecību, kam sekoja blīvuma un ūdens satura noteikšana, filtrācijas un materiālu karkasa, kā arī ūdens caurlaidības izpēte. Praktiskā daļa tika veidota tā, lai iegūtu datus par ūdens satura ietekmi uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām. Tika iegūti 3 dažādi paraugi, kam tika noteikta granulometrija, tad sablīvējums pie mainīga mitruma. Pēc tam tika noteikts filtrācijas koeficients visiem Proktora testā izmantotajiem mitrumiem. Iegūtie dati tika analizēti. Rezultāti attēloti grafikos un tabulās. Trešajā nodaļā secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no: Tekstuālās daļas: 104 lapaspuses; 26 tabulas; 37 attēli 37 izmantotās literatūras vienības. Pielikums: 1.Pielikums. Minerālmateriālu granulometrijas testēšanas protokols 2.Pielikums. Sausa blīvuma un mitruma satura attiecības noteikšanas protokols; 3.Pielikums. Filtrācijas koeficienta noteikšanas protokols.
Atslēgas vārdi Ūdens satura ietekme uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām
Atslēgas vārdi angļu valodā Effect of Water Content on Sand Compaction and on Change of Filtration Coefficient
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.04.2014 07:24:54