Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Ūdens satura ietekme uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām"
Title in English "Effect of Water Content on Sand Compaction and on Change of Filtration Coefficient"
Author Oskars Aleksis
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer
Abstract Maģistra darba tēma ir Ūdens satura ietekme uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām. Darbā ir izpētīts smilts sablīvējuma izmaiņas un filtrācijas koeficienta izmaiņas pie mainīga mitruma daudzuma. Lai labāk saprastu izvēlētās tēmas nozīmīgumu un izpētītu to, saturs tika veidots sekojoši, sākotnēji apskatot teorētisko pusi, kas sākas ar ūdens avotiem un to iedarbību uz ceļa konstrukciju, tad ūdens novadi un salturīgās kārtas būvniecību, kam sekoja blīvuma un ūdens satura noteikšana, filtrācijas un materiālu karkasa, kā arī ūdens caurlaidības izpēte. Praktiskā daļa tika veidota tā, lai iegūtu datus par ūdens satura ietekmi uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām. Tika iegūti 3 dažādi paraugi, kam tika noteikta granulometrija, tad sablīvējums pie mainīga mitruma. Pēc tam tika noteikts filtrācijas koeficients visiem Proktora testā izmantotajiem mitrumiem. Iegūtie dati tika analizēti. Rezultāti attēloti grafikos un tabulās. Trešajā nodaļā secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no: Tekstuālās daļas: 104 lapaspuses; 26 tabulas; 37 attēli 37 izmantotās literatūras vienības. Pielikums: 1.Pielikums. Minerālmateriālu granulometrijas testēšanas protokols 2.Pielikums. Sausa blīvuma un mitruma satura attiecības noteikšanas protokols; 3.Pielikums. Filtrācijas koeficienta noteikšanas protokols.
Keywords Ūdens satura ietekme uz smilts sablīvējumu un filtrācijas koeficienta izmaiņām
Keywords in English Effect of Water Content on Sand Compaction and on Change of Filtration Coefficient
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.04.2014 07:24:54