Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Gaujas upes piekrastes pilsētu telpiskā organizācija
Nosaukums angļu valodā Spatial Organization of the River Gauja Area Towns
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J.Briņķis
Recenzents Doc. A. Tipāne
Anotācija Darbā tiek apskatīti upju piekrastes plānošanas principi un to ietekme uz pilsētu telpisko organizāciju - tiek definētas problēmas, kuras jāievērtē, lai ūdensmalas tiktu racionāli izmantotas. Grafiskie šķērsprofili uzrāda piekrastes funkcionālo zonējumu un iespējamo ūdensmalas attīstību. Gan Latvijas (Jelgavas promenāde, Spīķeru krastmala), gan pasaules piemēri (Toronto Lower Don Lands u.c.) sniedz iedvesmojošas atziņas, kurā tiek ievērtēts ne tikai funkcionāls krastmalas plānojums, kas papildina pilsētas telpisko organizāciju, bet arī estētiskā kvalitāte. Tiek izpētīta Gaujas upes piekraste un tai pieguļošo pilsētu telpiskā organizācija. Grafiski tiek parādīts pilsētu zonējums un aprakstīts, kāda ir Gaujas upes un pieguļošās pilsētas savstarpējā saikne, kā arī izpētīts, kā upes piekraste tiek izmantota mūsdienās. Tiek veikta Gaujai pieguļošo pilsētu iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot, vai piekrastes attīstīšana uzlabotu pilsētas iedzīvotāju labklājības līmeni. Darbā pievienota un analizēta arī intervija ar Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas plānotāju Daci Elbreti, ar mērķi noskaidrot, kas aizkavē veiksmīgu projektu izstrādi un realizēšanu. Gaujas upe visciešākā saiknē ir ar Valmieras pilsētu, tāpēc piekrastes uzlabošana Valmieras teritorijā visievērojamāk paaugstinātu pilsētas labklājības līmeni. Darbā tiek definēti priekšlikumi, kas nepieciešami Valmieras piekrastes attīstībai, un tie papildināti ar grafiskiem zīmējumiem, kas vizuāli norāda uz galvenajiem aspektiem, kas palīdzētu produktīvi uzlabot Gaujas piekrasti. Izpētot piekrastu un pilsētu līdzpastāvēšanas problēmas, kā arī uzzinot iedzīvotāju viedokli par ūdensmalu uzlabošanas aktualitāti mūsdienās, tiek izdarīti secinājumi. Paralēli pētniecības darbam tika izstrādās Arhitektūras projektēšanas kursa darbs, kas sastāv no grupas un individuālā projekta (skatīt pielikumu). Grupas projektā tika veidots Zundas kanāla attīstības priekšlikums, kura uzdevums bija ne tikai pilsētas teritoriālā plānojuma veidošana, bet arī liela uzmanība tika vērsta uz ūdensmalas attīstību un integrēšanu pilsētvidē.
Atslēgas vārdi pilsētvide, telpiskā organizācija, ūdensmala
Atslēgas vārdi angļu valodā city environment, spatial organisation, waterfront
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.01.2014 09:45:08