Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Gaujas upes piekrastes pilsētu telpiskā organizācija
Title in English Spatial Organization of the River Gauja Area Towns
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J.Briņķis
Reviewer Doc. A. Tipāne
Abstract Darbā tiek apskatīti upju piekrastes plānošanas principi un to ietekme uz pilsētu telpisko organizāciju - tiek definētas problēmas, kuras jāievērtē, lai ūdensmalas tiktu racionāli izmantotas. Grafiskie šķērsprofili uzrāda piekrastes funkcionālo zonējumu un iespējamo ūdensmalas attīstību. Gan Latvijas (Jelgavas promenāde, Spīķeru krastmala), gan pasaules piemēri (Toronto Lower Don Lands u.c.) sniedz iedvesmojošas atziņas, kurā tiek ievērtēts ne tikai funkcionāls krastmalas plānojums, kas papildina pilsētas telpisko organizāciju, bet arī estētiskā kvalitāte. Tiek izpētīta Gaujas upes piekraste un tai pieguļošo pilsētu telpiskā organizācija. Grafiski tiek parādīts pilsētu zonējums un aprakstīts, kāda ir Gaujas upes un pieguļošās pilsētas savstarpējā saikne, kā arī izpētīts, kā upes piekraste tiek izmantota mūsdienās. Tiek veikta Gaujai pieguļošo pilsētu iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot, vai piekrastes attīstīšana uzlabotu pilsētas iedzīvotāju labklājības līmeni. Darbā pievienota un analizēta arī intervija ar Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas plānotāju Daci Elbreti, ar mērķi noskaidrot, kas aizkavē veiksmīgu projektu izstrādi un realizēšanu. Gaujas upe visciešākā saiknē ir ar Valmieras pilsētu, tāpēc piekrastes uzlabošana Valmieras teritorijā visievērojamāk paaugstinātu pilsētas labklājības līmeni. Darbā tiek definēti priekšlikumi, kas nepieciešami Valmieras piekrastes attīstībai, un tie papildināti ar grafiskiem zīmējumiem, kas vizuāli norāda uz galvenajiem aspektiem, kas palīdzētu produktīvi uzlabot Gaujas piekrasti. Izpētot piekrastu un pilsētu līdzpastāvēšanas problēmas, kā arī uzzinot iedzīvotāju viedokli par ūdensmalu uzlabošanas aktualitāti mūsdienās, tiek izdarīti secinājumi. Paralēli pētniecības darbam tika izstrādās Arhitektūras projektēšanas kursa darbs, kas sastāv no grupas un individuālā projekta (skatīt pielikumu). Grupas projektā tika veidots Zundas kanāla attīstības priekšlikums, kura uzdevums bija ne tikai pilsētas teritoriālā plānojuma veidošana, bet arī liela uzmanība tika vērsta uz ūdensmalas attīstību un integrēšanu pilsētvidē.
Keywords pilsētvide, telpiskā organizācija, ūdensmala
Keywords in English city environment, spatial organisation, waterfront
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 09:45:08