Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Nemetāliskā stiegrojuma un betona saistes analīze"
Title in English "Bond analysis between non-metal reinforcement and concrete"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor L.Pakrastiņš
Reviewer P.Akišins
Abstract Maģistra darbā tika veikta nemetāliska (polimēršķiedru) stiegrojuma un betona saistes analīze. Pamatojoties uz literatūras datiem tika izpētītas polimēršķiedru stiegrojuma veidi, galvenās mehāniskās īpašības, apskatītas tā ražošanas metodes un sastāvs, tika izpētīta šī stiegrojuma un betona saistes darbība, tika noteikti saisti ietekmējoši parametri. Balstoties uz citu autoru eksperimentālajiem datiem, tika izpētīta un analizēta minēto parametru ietekme uz saistes darbību. Pamatojoties uz iegūto informāciju tika analizētas ACI 440.1R-06, CSA S806-02, CSA S6-06 un JSCE normatīvu, kā arī saistes-slīdes modeļu piedāvātās formulas nepieciešamā enkurojuma garuma noteikšanai. Skaitliskā eksperimenta ietvaros, izmantojot atbildes virsmu metodiku (response surface), tika meklētas funkcionālās sakarības starp enkurojuma garumu un saistes spriegumu (attiecīgi arī nepieciešamo enkurojuma garumu) ietekmējošiem faktoriem. Šim mērķim tika izmantota RTU izstrādātā aprēķina programma EDAOpt. Par plānu kalpoja citu autoru eksperimentālie dati, kas tika iegūti, testējot uz lieci stiegrbetona sijas ar stiklašķiedru stiegrojumu. Pamatojoties uz iegūto informāciju par iespējamo nelineāru saistes atkarību no vairākiem saisti ietekmējošiem parametriem, funkcionālās sakarības tika meklētas ar kvadrātisko aproksimāciju, kā rezultātā tika iegūts otrās pakāpes polinoms. Tika iegūta polinoma koeficientu statistiskā nozīmīguma diagramma, saskaņā ar kuru no apskatītajiem parametriem enkurojuma garumu visvairāk ietekmē stiepes spriegums stiegrā un betona spiedes stiprība. Taču analizējot aproksimācijas kļūdas un eksperimentālo punktu izvietojumu uz virsmām, tika secināts, ka otrās pakāpes polinoms nav pilnībā atbilstošs minētās funkcionālās sakarības modelēšanai. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā. Darba apjoms: 86 lpp, 38 attēli, 22 tabulas, 2 pielikumi un 30 informācijas avotu vienības.
Keywords Nemetāliskais, polimēršķiedru stiegrojums, saiste, enkurojuma garums, skaitliskais eksperiments
Keywords in English non-metalic, Fiber Reinforced Polymer rebars, bond, anchorage length, numerical experiment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.01.2014 20:52:18